Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instrukcja postępowania w przypadku odwołania/skrócenia/przełożenia wyjazdu z powodu koronawirusa

Instrukcja postępowania w przypadku odwołania/skrócenia/przełożenia wyjazdu z powodu koronawirusa

ODWOŁANIE/ANULOWANIE WYJAZDU

 1. Osoby, które złożyły wniosek wyjazdowy w wersji papierowej, który został zaakceptowany przez właściwego Prorektora UJ, proszone są o złożenie pisma adresowanego do Działu Współpracy Międzynarodowej, o anulowaniu wyjazdu z powodu epidemii koronawirusa. Pismo musi być podpisane przez pracownika oraz bezpośredniego przełożonego, w celu anulowania nieobecności w Dziale Spraw Osobowych i późniejszej możliwości rozliczenia kosztów.
 2. Osoby, które złożyły wniosek wyjazdowy za pośrednictwem systemu SAP TRAVEL i został on zaakceptowany przez Prorektora UJ Prof. dr hab. Stanisława Kistryna proszone są o:
 • wysłanie maila do pani Katarzyny Dziwirek (katarzyna.dziwirek@uj.edu.pl) oraz dodanie DW swojego bezpośredniego przełożonego, z informacją 
  o nieodbyciu podróży. Wówczas status wniosku w systemie SAP zostanie zmieniony na "wniosek niezrealizowany";
 • jeśli pracownik nie poniósł żadnych kosztów przed podróżą - skontaktowanie się z odpowiednim działem księgowości w celu zwolnienia środków z obliga. 
SKRÓCENIE POBYTU ZA GRANICĄ
 1. Osoby, które złożyły wniosek wyjazdowy w wersji papierowej proszone są 
  o złożenie pisma adresowanego do DWM o skróceniu zagranicznego wyjazdu służbowego 
  z powodu epidemii koronawirusa.  Pismo musi być podpisane przez pracownika oraz bezpośredniego przełożonego, w celu zmniejszenia okresu nieobecności w Dziale Spraw Osobowych i późniejszej możliwości rozliczenia kosztów.
 2. Osoby, które złożyły wniosek wyjazdowy za pośrednictwem systemu SAP TRAVEL proszone są o postępowanie analogicznie jak przy odwołaniu wyjazdu.

PRZEŁOŻENIE WYJAZDU

Osoby, które złożyły wniosek wyjazdowy w wersji papierowej, który został zaakceptowany przez właściwego Prorektora UJ, a których wyjazd zostały przełożony, lecz bez zmian pozostają pozostałe warunki wyjazdu proszone są o złożenie pisma adresowanego do Działu Współpracy Międzynarodowej o zmianie terminu wyjazdu z powodu epidemii koronawirusa. 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RÓWNIEŻ NA FACEBOOK, TWITTERZE i INSTAGRAMIE