Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyjazdy zagraniczne - oświadczenie o wyjeździe

Wyjazdy zagraniczne - oświadczenie o wyjeździe

Wyjazdy zagraniczne pracowników, osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantów i studentów (bez Collegium Medicum) są realizowane, na zasadach wskazanych w Zarządzeniu nr 33 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 kwietnia 2020 roku. Od 1 stycznia 2021 r. zgodnie z Komunikatem nr 35 Prorektora UJ ds. współpracy międzynarodowej pracownicy, osoby zatrudnione w UJ na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz doktoranci kształcący się w szkołach doktorskich zobligowani są do składania wniosków wyjazdowych wyłącznie za pośrednictwem Portalu Informacyjnego.

Na decyzję o wyjeździe zagranicznym powinny mieć wpływ takie okoliczności jak konieczność realizacji zaplanowanych celów służbowych/naukowych oraz faktyczna możliwość ich zrealizowania w kontekście wszystkich uwarunkowań wynikających z pandemii COVID-19, w szczególności:

Każda osoba wyjeżdżająca za granicę, wraz z wnioskiem wyjazdowym, zobowiązana jest do uzupełnienia, podpisania i złożenia w Dziale Współpracy Międzynarodowej Oświadczenia o zgodzie na wyjazd zagraniczny/odbycie podróży służbowej. 

W pierwszej kolejności prosimy o przekazanie skanów podpisanych Oświadczeń. Skan Oświadczenia można załączyć do elektronicznej wersji wniosku uzupełnianej przez pracowników przygotowujących wniosek w systemie SAP TRAVEL. Następnie prosimy o przekazanie do DWM pocztą wewnętrzną lub tradycyjną podpisanego oryginału. 

  1. Oświadczenie o wyjeździe – pracownicy urlop płatny, doktoranci i studenci 
  2. Oświadczenie o wyjeździe – pracownicy podróż służbowa 
  3. Oświadczenie o wyjeździe – osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych, wykonawcy w projektach

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RÓWNIEŻ NA FACEBOOK, TWITTERZE i INSTAGRAMIE