Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyjazdy zagraniczne

Wyjazdy zagraniczne

Wyjazdy zagraniczne pracowników, osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantów i studentów (bez Collegium Medicum) są realizowane, na zasadach wskazanych w Zarządzeniu nr 33 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 kwietnia 2020 roku. Od 1 stycznia 2021 r. zgodnie z Komunikatem nr 35 Prorektora UJ ds. współpracy międzynarodowej pracownicy, osoby zatrudnione w UJ na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz doktoranci kształcący się w szkołach doktorskich zobligowani są do składania wniosków wyjazdowych wyłącznie za pośrednictwem Portalu Informacyjnego.

Na decyzję o wyjeździe zagranicznym powinny mieć wpływ takie okoliczności jak konieczność realizacji zaplanowanych celów służbowych/naukowych oraz faktyczna możliwość ich zrealizowania w kontekście wszystkich uwarunkowań wynikających z pandemii COVID-19, w szczególności:

Każda osoba wyjeżdżająca za granicę, wraz z wnioskiem wyjazdowym, zobowiązana jest do uzupełnienia, podpisania i złożenia w Dziale Współpracy Międzynarodowej Oświadczenia o zgodzie na wyjazd zagraniczny/odbycie podróży służbowej. 

W pierwszej kolejności prosimy o przekazanie skanów podpisanych Oświadczeń. Skan Oświadczenia można załączyć do elektronicznej wersji wniosku uzupełnianej przez pracowników przygotowujących wniosek w systemie SAP TRAVEL. Następnie prosimy o przekazanie do DWM pocztą wewnętrzną lub tradycyjną podpisanego oryginału. 

  1. Oświadczenie o wyjeździe pracownicy urlop płatny, doktoranci i studenci 
  2. Oświadczenie o wyjeździe pracownicy podróż służbowa 
  3. Oświadczenie o wyjeździe – osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych, wykonawcy w projektach

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RÓWNIEŻ NA FACEBOOK, TWITTERZE i INSTAGRAMIE