Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BREXIT.
Podróżowanie do Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

BREXIT. <br>Podróżowanie do Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i zakończeniem tzw. okresu przejściowego, od 1 stycznia 2021 r. zmieniły się zasady wjazdu do Wielkiej Brytanii dla obywateli Unii Europejskiej, w tym Polski.

Więcej informacji:

Polska: www.gov.pl, www.brexit.gov.pl  |  Wielka Brytania: www.gov.uk

Podróż z Polski do Wielkiej Brytanii

  • Podróż w celach turystycznych, wyjazd na konferencjędo 6 miesięcy bez wizy.
  • Do 30.09.2021 r. można przekraczać granicę na podstawie dowodu osobistego. Od 01.10.2021 r. przekroczenie granicy możliwe wyłącznie na podstawie ważnego paszportu.

STUDENCI – studia w Wielkiej Brytanii

  • Pobyt do 6 miesięcy – bez wizy,
  • Studia krótkoterminowe (do 11 m-cy, nauka języka angielskiego) – wiza studencka krótkoterminowa tzw. Short-term study visa
  • Studia długoterminowe (powyżej 1 roku) – wiza studencka tzw. Student visa

PRACOWNICY NAUKOWI – praca w Wielkiej Brytanii

  • Pobyt do 1 miesiąca (m.in. wygłoszenie wykładu w instytucji naukowej, wizyta na specjalne zaproszenie wraz z wynagrodzeniem otrzymanym bezpośrednio od pracodawcy z siedzibą w Wielkiej Brytanii) – pobyt na podstawie Permitted Paid Engagement visa
  • Pobyt długoterminowy (max. 5 lat, ale z możliwością przedłużenia) w następujących celach: praca w uczelniach brytyjskich, brytyjskich instytutach naukowych, realizacja stypendiów naukowych, realizacja grantów naukowych zatwierdzonych przez UK Research and Innovation) – pobyt na postawie Global Talent visa

 

Przyjazd z Wielkiej Brytanii do Polski (obywatele brytyjscy)

  • Obywatele brytyjscy w celach turystycznych będą mogli spędzić w Polsce łącznie do 90 dni w każdym okresie 180 dni w ramach ruchu bezwizowego.
  • Pobyty dłuższe niż 90 dni – na podstawie wizy krajowej typu D (wizy wydaje Ambasada RP w Londynie) lub nowych dokumentów pobytowych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RÓWNIEŻ NA FACEBOOK, TWITTERZE i INSTAGRAMIE