Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dodatkowy konkurs SYLFF 2021/2022

Dodatkowy konkurs SYLFF 2021/2022

Zespół ds. SYLFF przy Uniwersytecie Jagiellońskim ogłasza dodatkowy konkurs dla Młodych Liderów kształcących się w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych oraz prawnych, ekonomicznych i naukach o zarządzaniu

Program ma na celu wspieranie kształcenia magistrantów i doktorantów oraz uczestników Szkół Doktorskich o wysokim potencjale przywódczym, których zainteresowania naukowe mają znaczący wymiar społeczny.

 

Konkurs skierowany jest do osób, które w momencie starania się o stypendium są studentami:

  • I-III roku studiów trzeciego stopnia,
  • I roku studiów drugiego stopnia,
  • IV roku jednolitych studiów magisterskich.

Stypendium nie jest wyłącznie grantem badawczym, służy realizowaniu programów o dużym znaczeniu społecznym i jednocześnie pozwala na pobyt w instytucji zagranicznej (uczestnictwo w wykładach, seminariach, kursach, konsultacjach naukowych w trybie tutoralnym).


W roku akademickim 2021/2022 przewidziane są maksymalnie dodatkowe 3 stypendia dla najwybitniejszych kandydatów.
Wysokość stypendium uzależniona jest od ilości środków otrzymanych w danym roku od Fundacji Tokijskiej.

Szczegółowe informacje: http://www.sylff.uj.edu.pl/pl_PL/procedury-aplikacyjne
Wymagane dokumenty: http://www.sylff.uj.edu.pl/pl_PL/procedury-aplikacyjne/wymagane-dokumenty


Kompletne podania należy składać do 10 września 2021 r. (do godz. 15:00 CEST) u koordynatora SYLFF UJ w Dziale Współpracy Międzynarodowej, ul. Czapskich 4, pok. 25.

Komisja ds SYLFF dokona oceny zgłoszenia na podstawie złożonego przez kandydata kompletu dokumentów. Osoby, których projekty zostaną wysoko ocenione mogą być zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 15 września 2021 r.
Wynik rozmowy będzie brany pod uwagę w podejmowaniu decyzji o przyznaniu stypendium.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RÓWNIEŻ NA FACEBOOK, TWITTERZE i INSTAGRAMIE