Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Otwarty nabór do Programu wymiany osobowej (NAWA) dla studentów, doktorantów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej na rok akademicki 2022/23

Otwarty nabór do Programu wymiany osobowej (NAWA) dla studentów, doktorantów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej na rok akademicki 2022/23

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) zaprasza studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich z polskich uczelni do składania wniosków do Programu wymiany osobowej studentów i naukowców – OFERTA WYJAZDOWA.

W ramach Programu wymiany osobowej studentów, doktorantów i naukowców realizujemy wymianę akademicką w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej z m.in. następującymi krajami: Bułgaria, Chiny, Czechy, Egipt, Grecja, Japonia, Kazachstan, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry, Wietnam. Zachęcamy do korzystania z krótszych lub dłuższych wyjazdów w zależności od zapisów w umowie. Celem programu jest nawiązanie jak też pogłębienie współpracy akademickiej, odbycie studiów częściowych czy nauka języka.

Szczegóły oferty dostępne na stronie NAWA.

Osoby zainteresowane wyjazdami składają aplikacje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA w terminie do 20 grudnia 2021 roku do godziny 15:00 CET (za wyjątkiem Japonii – termin składania wniosków upływa 31 marca 2022 r.).

Jednym z dokumentów wymaganych do złożenia jest Zgłoszenie/Nominacja ze strony uczelni, w związku z tym osoby zainteresowane aplikowaniem proszone są o złożenie w terminie do 19 grudnia br. w Dziale Współpracy Międzynarodowej (ul. Czapskich 4, pok. 25) lub drogą mailową następujących dokumentów:

STUDENCI:
1. Uzupełniony wniosek wydrukowany z systemu teleinformatycznego podpisany przez dziekana wydziału.
2. Uzupełnione Zgłoszenie z uczelni studenci
3. Zaświadczenie o średniej ocen z ostatniego roku studiów.

PRACOWNICY: 
1. Uzupełniony wniosek wydrukowany z systemu teleinformatycznego podpisany przez dziekana wydziału.
2. Uzupełnione Zgłoszenie z uczelni naukowcy

Osoba kontaktowa w Dziale Współpracy Międzynarodowej:
mgr Magdalena Czarnik
magdalena.czarnik@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 44

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RÓWNIEŻ NA FACEBOOK, TWITTERZE i INSTAGRAMIE