Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na wyjazdy studentów i uczestników szkół doktorskich do uczelni europejskich i pozaeuropejskich w ramach wymiany bilateralnej w 2022/23

Konkurs na wyjazdy studentów i uczestników szkół doktorskich do uczelni europejskich i pozaeuropejskich w ramach wymiany bilateralnej w 2022/23

Dział  Współpracy  Międzynarodowej  UJ  ogłasza  konkurs  dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych i uczestników szkół doktorskich na semestralne lub roczne wyjazdy w roku akademickim 2022/2023 w celu realizacji części programu studiów w uczelniach partnerskich, w ramach podpisanych na szczeblu ogólnouczelnianym porozumień bilateralnych.

Termin składania dokumentów: 14 grudnia 2021 r. do godz. 12:00 CET

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RÓWNIEŻ NA FACEBOOK, TWITTERZE i INSTAGRAMIE