Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendia na wyjazdy dla naukowców w ramach Skalny Teaching Grant 2024

Stypendia na wyjazdy dla naukowców w ramach Skalny Teaching Grant 2024

Dział Współpracy Międzynarodowej ogłasza konkurs dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego na 2 wyjazdy semestralne do Uniwersytetu w Rochester w 2024 roku (semestr wiosenny i jesienny) w ramach Skalny Teaching Grant.

O wyjazd mogą starać się pracownicy naukowo-dydaktyczni, posiadający co najmniej tytuł doktora, reprezentujący nauki humanistyczne i społeczne. Celem wyjazdu jest prowadzenie zajęć dla studentów Uniwersytetu w Rochester.
 

Osoby zainteresowane wyjazdem powinny złożyć aplikację elektronicznie do UR za pośrednictwem strony: https://www.rochester.edu/faculty-recruiting/admin a następnie przesłać skany złożonej aplikacji na następujące adresy email:

  1. Dr Bozenna Sobolewska, UR: bsobolew@ur.rochester.edu
  2. Agnieszka Kołodziejska-Skrobek, DWM UJ: agnieszka.kolodziejska-skrobek@uj.edu.pl 


Szczegółowe informacje o konkursie dostępne TU.
 

UWAGA: 

Jednym z dokumentów niezbędnych w konkursie jest Nomination Letter z UJ, który zostanie wystawiony przez DWM po przesłaniu oryginału zgłoszenia na wymianę bilateralną wraz z programem roboczym, zawierającego deklarację środków jednostki podpisaną przez bezpośredniego dysponenta środków oraz Dziekana Wydziału (zgłoszenie należy uzupełnić na liczbę dni 30).
 

Ostateczny termin aplikacji upływa 21 czerwca 2023 r.
 

Wyboru kandydatów dokona Uniwersytet w Rochester na podstawie złożonych dokumentów i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w czerwcu 2023 r. (ogłoszenie wyników nastąpi do 15 lipca 2023 r.)
 

Osoby do kontaktu:

  1. Agnieszka Kołodziejska-Skrobek, DWM UJ: agnieszka.kolodziejska-skrobek@uj.edu.pl tel. 12 663 3014 (Nomination Letters, pytania formalne)
  2. Dr Bozenna Sobolewska, UR:  bsobolew@ur.rochester.edu (zasady konkursu, finansowanie)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RÓWNIEŻ NA FACEBOOK, TWITTERZE i INSTAGRAMIE