Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RÓWNIEŻ NA FACEBOOK, TWITTERZE i INSTAGRAMIE

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sprostowanie do ogłoszenia z zaproszeniem do składnia ofert na sukcesywne wykonanie tłumaczeń z języka polskiego na język angielski zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Sprostowanie do ogłoszenia z zaproszeniem do składnia ofert na sukcesywne wykonanie tłumaczeń z języka polskiego na język angielski zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt III.2) Zapytania ofertowego opublikowanego w dniu 25 lipca 2019 r. oraz § 1 ust. 8 wzoru umowy - Załącznika nr 5 do Zapytania, nadając im poniższe brzmienie:

2.      Termin wykonania przez Wykonawcę każdego (pojedynczego) zlecenia stanowiącego część przedmiotu niniejszego zamówienia, będzie liczony w dniach kalendarzowych, w zależności od objętości danego Utworu podlegającemu tłumaczeniu oraz rodzaju tłumaczenia (specjalistyczne, zwykłe):

a)      tłumaczenie specjalistyczne:

aa)  1-2 strony do 3 dni kalendarzowych,

ab)  3-5 stron do 5 dni kalendarzowych,

ac)  5-10 stron do 10 dni kalendarzowych,

ad)  powyżej 10 stron do ustalenia indywidualnie z Zamawiającym

b)      tłumaczenie zwykłe:

ba)  1-2 strony do 2 dni kalendarzowych,

bb)  3-5 stron do 4 dni kalendarzowych,

bc)  5-10 stron do 7 dni kalendarzowych,

bd)  10-20 stron do 15 dni kalendarzowych,

be)  20-50 stron do 30 dni kalendarzowych,

bf)   powyżej 50 stron do ustalenia indywidualnie z Zamawiającym

licząc od dnia zlecenia Wykonawcy tłumaczenia danego Utworu, stanowiącego część przedmiotu umowy, za pomocą poczty elektronicznej w sposób wskazany w § 1 ust. 3 lit. a) umowy.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższa Zapytania ofertowego, stanowi jego integralną część, a przy tym z uwagi na jej zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływa ona na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Polecamy również
Sprosotwanie
Wymiana bilateralna doktorantów w 2020 - uczelnie europejskie
Wymiana bilateralna pracowników w 2020 oraz w roku akad. 2020/2021
“Climate change: from perception to action?” UNA EUROPA alliance workshop