Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RÓWNIEŻ NA FACEBOOK, TWITTERZE i INSTAGRAMIE

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkolenie - Protokół dyplomatyczny

Szkolenie - Protokół dyplomatyczny

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że ramach Projektu WelcomeJU-wsparcie potencjału uczelni i pracowników administracji w obszarze obsługi zagranicznej kadry akademickiej, program Welcome to Poland, od dnia 21.08.2019 r. do 23.08.2019 (lub do wyczerpania limitów miejsc – max. 25 osób) prowadzona będzie rekrutacja na dwudniowe szkolenie dotyczące Protokołu dyplomatycznego i etykiety.

 

ZAKRES TEMATYCZNY  SZKOLENIA:

1.Protokół dyplomatyczny, ceremoniał i etykieta

2. Dyplomacja w Polsce (CD i CC)

3. Precedencja  

4. Reguła prawej strony

 5. Hierarchia miejsc (samochód, stoły konferencyjne,  rozmowy, widownia, wspólna fotografia, flagowanie)

6. Zaproszenia

7. Przyjęcia zasiadane:

 • Rodzaje przyjęć

 • Organizacja przyjęcia

 • Menu

 • Usadzenie gości (warianty)

 • Co na stole?

 • Przebieg przyjęcia

8. Pokazowe przyjęcie zasiadane – w restauracji Pod Baranem ul. Świętej Gertrudy 21 Kraków   Omówienie zasad i reguł protokolarnych przy stole

9. Różnice kulturowe

10. Gość / delegacja - spotkania w uczelni mówienie zasad i reguł protokolarnych przy stole

11. Współpraca z tłumaczem

12. Podpisywanie dokumentów

13. Konferencje prasowe

14. Wizyty delegacji zagranicznych

15. Organizacja eventów

16. Korespondencja. Tytulatura

 17. Przyjęcie na stojąco

 • Przygotowanie przyjęcia

 • Menu

 • Scenariusz

 • Obowiązki gospodarza

 • Wskazania dla gości

 

Zakres tematyczny i harmonogram szkolenia dostępny tez na stronie: https://dwm.uj.edu.pl/program-warsztatow

 

Szkolenie poprowadzi Grzegorz Chmielewski - wieloletni pracownik MSZ, były zastępca dyrektora Protokołu Dyplomatycznego MSZ, trener w Europejskiej Akademii Dyplomacji

TERMINY

Szkolenie odbywać się będzie w  dniach 4-5 września w godzinach 9:00 – 16:15.

REKRUTACJA

Szkolenie dedykowane jest pracownikom administracji centralnej, wydziałowej i międzywydziałowej UJ i UJ CM odpowiedzialnym za obsługę zagranicznej kadry akademickiej.

Pierwszeństwo udziału w szkoleniu ze względu na charakter i tematykę mają pracownicy DWM, DAWP UJ CM, CAWP, administracji  centralnej  (biura  Rektora  i  prorektorów),  wydziałowi  koordynatorzy  ds. współpracy międzynarodowej, obsługujący zagraniczną kadrę akademicką, profesorów wizytujących itp. (nie tylko studentów zagranicznych).

Kandydaci  zainteresowani udziałem powinni przedłożyć w  Dziale Współpracy Międzynarodowej (wersja papierowa lub elektroniczna przesłana na adres: barbara.chmielowska@uj.edu.pl) w terminach  wskazanych  w  ogłoszeniu Formularz rekrutacyjny – wypełniony i podpisany przez Kandydata oraz bezpośredniego przełożonego (Załącznik nr 1 do Regulaminu https://dwm.uj.edu.pl/welcomeju ).  Osoby, które prześlą formularz rekrutacyjny elektronicznie (scan z podpisami) proszeni są o dostarczenie również oryginału dokumentu po zakwalifikowaniu na szkolenie.

W formularzu rekrutacyjnym proszę o dopisanie informacji na temat preferencji żywieniowych: np. wegetarianizm itp. jeżeli taką  Państwo posiadają (częścią szkolenia jest zasiadany obiad pokazowy).

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie.

O przyjęciu  kandydata  na  szkolenia  i  warsztaty  w  ramach  dostępnych  środków finansowych decyduje:

- kolejność zgłoszeń (przy założeniu pierwszeństwa dla pracowników wskazanych powyżej) oraz

- spełnienie przez Kandydata warunków formalnych określonych w § 3, ust.1 oraz § 4 ust. 4 Regulaminu.

Informujemy, że można wziąć udział w więcej niż jednym szkoleniu czy warsztacie w ramach projektu WelcomeJU.

Lista wszystkich planowanych szkoleń realizowanych w ramach projektu WelcomeJU dostępna jest na internetowej pod adresem: https://dwm.uj.edu.pl/welcomeju

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

W przypadku pytań, zapraszam do kontaktu z:

 

Barbara Chmielowska

Dział Współpracy Międzynarodowej

Ul. Czapskich 4 pok. 13, 31-110 Kraków

tel. 12 663 3850

tel. kom. 519 307 978

 

„Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18”.

Pliki do pobrania
pdf
Program warsztatów
Polecamy również
Protokol
Wymiana bilateralna doktorantów w 2020 - uczelnie europejskie
Wymiana bilateralna pracowników w 2020 oraz w roku akad. 2020/2021
“Climate change: from perception to action?” UNA EUROPA alliance workshop