Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RÓWNIEŻ NA FACEBOOK, TWITTERZE i INSTAGRAMIE

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instrukcja postępowania w przypadku odwołania/skrócenia wyjazdu z powodu koronawirusa

Instrukcja postępowania w przypadku odwołania/skrócenia wyjazdu z powodu koronawirusa

W związku wydaniem w dniu 10.03.2020 r. Zarządzenia nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego i wynikającej z niego decyzji o wstrzymaniu do odwołania wszystkich wyjazdów zagranicznych pracowników, doktorantów i studentów UJ informujemy o konieczności przekazania do Działu Współpracy Międzynarodowej stosownych dokumentów anulujących lub skracających wyjazdy zagraniczne.

 

 

 1. Odwołanie/anulowanie wyjazdu
 • Osoby, które złożyły wniosek wyjazdowy w wersji papierowej, który został zaakceptowany przez Prorektora UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych Prof. dr hab. Stanisława Kistryna, proszone są o złożenie pisma adresowanego do Działu Współpracy Międzynarodowej, o anulowaniu wyjazdu z powodu epidemii koronawirusa. Pismo musi być podpisane przez pracownika oraz bezpośredniego przełożonego, w celu anulowania nieobecności w Dziale Spraw Osobowych i późniejszej możliwości rozliczenia kosztów.
 • Osoby, które złożyły wniosek wyjazdowy za pośrednictwem systemu SAP TRAVEL i został on zaakceptowany przez Prorektora UJ Prof. dr hab. Stanisława Kistryna proszone są o:
  • wysłanie maila do pani Katarzyny Dziwirek (katarzyna.dziwirek@uj.edu.pl) oraz dodanie DW swojego bezpośredniego przełożonego, z informacjąo nieodbyciu podróży. Wówczas status wniosku w systemie SAP zostanie zmieniony na "wniosek niezrealizowany";
  • dostarczenie pocztą wewnętrzną lub tradycyjną do DWM (ul. Czapskich 4 pokój 26) wszystkich rachunków związanych z poniesionymi kosztami tj.: rezerwacja hotelu, opłata konferencyjna i inne.
  • jeśli pracownik nie poniósł żadnych kosztów przed podróżą - skontaktowanie się z odpowiednim działem księgowości w celu zwolnienia środków z obliga.
 1. Skrócenie pobytu za granicą
 • Osoby, które złożyły wniosek wyjazdowy w wersji papierowej proszone są
  • o złożenie pisma adresowanego do DWM o skróceniu zagranicznego wyjazdu służbowego z powodu epidemii koronawirusa.  Pismo musi być podpisane przez pracownika oraz bezpośredniego przełożonego, w celu zmniejszenia okresu nieobecności w Dziale Spraw Osobowych i późniejszej możliwości rozliczenia kosztów.
 • Osoby, które złożyły wniosek wyjazdowy za pośrednictwem systemu SAP TRAVEL proszone są o postępowanie analogicznie jak przy odwołaniu wyjazdu.

Jeśli koszt biletu lotniczego/kolejowego/autokarowego był pokrywany przez uczelnię, osoba wyjeżdzająca proszona jest o kontakt mailowy z biurem WhyNotTravel (e-mail: uj@whynottravel.pl) w celu anulowania biletu. Bardzo prosimy w tej wiadomości dodać DW pracownika DWM p. Agnieszkę Gzyl (agnieszka.gzyl@uj.edu.pl).

Wszystkie rachunki związane z kosztami poniesionymi przed podróżą tj.: rezerwacja hotelu, opłata konferencyjna i inne, należy dostarczyć pocztą wewnętrzną lub tradycyjną do DWM (ul. Czapskich 4 pokój 26).

W przypadku kosztów poniesionych w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, bardzo prosimy o kontakt z pracownikami Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów, w celu potwierdzenia kwalifikowalności kosztów.

Uprzejmie prosimy wszystkie osoby powracające z podróży zagranicznych o przesyłanie
dokumentów do rozliczenia pocztą wewnętrzną bądź tradycyjną.