Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instrukcja postępowania w przypadku odwołania/skrócenia/przełożenia wyjazdu z powodu koronawirusa

Instrukcja postępowania w przypadku odwołania/skrócenia/przełożenia wyjazdu z powodu koronawirusa

ODWOŁANIE/ANULOWANIE WYJAZDU

 1. Osoby, które złożyły wniosek wyjazdowy w wersji papierowej, który został zaakceptowany przez właściwego Prorektora UJ, proszone są o złożenie pisma adresowanego do Działu Współpracy Międzynarodowej, o anulowaniu wyjazdu z powodu epidemii koronawirusa. Pismo musi być podpisane przez pracownika oraz bezpośredniego przełożonego, w celu anulowania nieobecności w Dziale Spraw Osobowych i późniejszej możliwości rozliczenia kosztów.
 2. Osoby, które złożyły wniosek wyjazdowy za pośrednictwem systemu SAP TRAVEL i został on zaakceptowany przez Prorektora UJ Prof. dr hab. Stanisława Kistryna proszone są o:
 • wysłanie maila do pani Katarzyny Dziwirek (katarzyna.dziwirek@uj.edu.pl) oraz dodanie DW swojego bezpośredniego przełożonego, z informacją 
  o nieodbyciu podróży. Wówczas status wniosku w systemie SAP zostanie zmieniony na "wniosek niezrealizowany";
 • dostarczenie pocztą wewnętrzną lub tradycyjną do DWM (ul. Czapskich 4 pokój 26) wszystkich rachunków związanych z poniesionymi kosztami, 
  tj.: rezerwacja hotelu, opłata konferencyjna i inne;
 • jeśli pracownik nie poniósł żadnych kosztów przed podróżą - skontaktowanie się z odpowiednim działem księgowości w celu zwolnienia środków z obliga. 
SKRÓCENIE POBYTU ZA GRANICĄ
 1. Osoby, które złożyły wniosek wyjazdowy w wersji papierowej proszone są 
  o złożenie pisma adresowanego do DWM o skróceniu zagranicznego wyjazdu służbowego 
  z powodu epidemii koronawirusa.  Pismo musi być podpisane przez pracownika oraz bezpośredniego przełożonego, w celu zmniejszenia okresu nieobecności w Dziale Spraw Osobowych i późniejszej możliwości rozliczenia kosztów.
 2. Osoby, które złożyły wniosek wyjazdowy za pośrednictwem systemu SAP TRAVEL proszone są o postępowanie analogicznie jak przy odwołaniu wyjazdu.

PRZEŁOŻENIE WYJAZDU

Osoby, które złożyły wniosek wyjazdowy w wersji papierowej, który został zaakceptowany przez właściwego Prorektora UJ, a których wyjazd zostały przełożony, lecz bez zmian pozostają pozostałe warunki wyjazdu proszone są o złożenie pisma adresowanego do Działu Współpracy Międzynarodowej o zmianie terminu wyjazdu z powodu epidemii koronawirusa. 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RÓWNIEŻ NA FACEBOOK, TWITTERZE i INSTAGRAMIE