Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Announcements

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Program im. Ulama (NAWA) - podpisywanie dokumentów dla przyjeżdżających cudzoziemców

Program im. Ulama (NAWA) - podpisywanie dokumentów dla przyjeżdżających cudzoziemców

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z ustaloną procedurą dokumenty dotyczące cudzoziemców przyjeżdżających do UJ w ramach programu im. Ulama (NAWA) podpisywane są przez Panią prof. dr hab. Dorotę Malec, Prorektor UJ ds. współpracy międzynarodowej, po wcześniejszej kontrasygnacie przez opiekuna naukowego oraz Dziekana Wydziału, na którym będzie realizowany staż.
W związku z powyższym, dokumenty tj. letters of invitation, letters of acceptance i in. powinny być przygotowane i podpisane przez opiekuna naukowego, który następnie uzyskuje podpis Dziekana wydziału i przekazuje dokumenty do Działu Współpracy Międzynarodowej drogą korespondencji mailowej na adres katarzyna.wlodkowska-loziak@uj.edu.pl lub pocztą wewnętrzną. DWM przekazuje dokumenty do podpisu Pani Rektor i odsyła ich oryginały do opiekuna naukowego.
Jeśli opiekun naukowy oraz Dziekan wydziału dysponują podpisami kwalifikowanymi dokumenty mogą być procedowane w formie elektronicznej; w przeciwnym razie prosimy o ich przekazanie do DWM w formie papierowej.

Web Content Display Web Content Display

Stay tuned on : Facebook, Twitter and Instagram