Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Announcements

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

SEE ALSO

Web Content Display Web Content Display

Konkurs dla doktorantów i pracowników na wyjazdy w ramach projektu PROM

Konkurs dla doktorantów i pracowników na wyjazdy w ramach projektu PROM

Dział Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs w ramach Projektu PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej dla doktorantów oraz nauczycieli akademickich na wyjazdy na konferencje, szkoły letnie/zimowe oraz krótkie formy kształcenia, tj. staże, kursy, warsztaty lub szkolenia. 

Wymagane dokumenty należy składać w DWM (Sekcja ds. współpracy międzynarodowej) w terminie do 14 grudnia 2018 r. 

 

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie

Formularz Rekrutacyjny

Oświadczenie Kandydata

Projekt PROM Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej jest finansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, nr umowy: POWR.03.03.00-00-PN13/18. 

Recommended
Szkolenie w zakresie dydaktyki ze studentem zagranicznym w ramach Projektu ZintegrUJ
Stypendia zagraniczne NAWA
Konkurs na wyjazdy studentów i doktorantów do uczelni pozaeuropejskich w ramach wymiany bilateralnej w 2019/2020
Wolne miejsca na wymianę bilateralną do uczelni europejskich w 2019 r. oraz do uczelni pozaeuropejskich w roku akad. 2019/2020