Russia

St Petersburg State University

For students

Agreement signed in 2011

Exchange of 4 students per year (2 students per semester). The agreement is valid till 2016/2017.

Student exchange concern the following JU units:

 • Faculty of Philology
 • Faculty of Political and International Studies
 • Institute of Ethnology and Cultural Anthropology
 • Institute of Pedagogy
 • Institute of Judaic Studies
 • Institute of Audiovisual Art

These JU units can nominate their candidates for student exchange. 

The final choice of nominated students is made by the Rector's Comittee for Bilateral Grants for Students and PhD Candidates presided over by the Vice-Rector for Educational Affairs. 

Details concerning possibilities of students exchange are announced in February/March. See Announcements.

For staff

Agreement signed in 2012

short-term visits (5-21 days)

Agreement valid in the years 2013-2016

Annual limit of exchange: 60 days

Fields of cooperation:

 • Law
 • History
 • History of Art
 • Sociology
 • History of Ideas Research Centre
 • Polish Studies
 • Slavonic Studies
 • East Slavonic Studies
 • Physics
 • Jagiellonian Library

 

Details concerning possibilities of exchange are announced every year towards the end of Semptember. See Announcements.

 

Dla pracowników/doktorantów

Rok podpisania: 2012

wyjazdy krótkoterminowe (7-21 dni)

Nowa umowa o wymianie pracowników w latach 2016-2020 (ważna do 31.12.2020).

Roczny limit wymiany: 60 dni

Dziedziny współpracy:

 • prawo
 • historia
 • historia sztuki
 • socjologia
 • Centrum Badań nad Historią Idei
 • polonistyka
 • filologia słowiańska
 • filologia wschodniosłowiańska
 • fizyka
 • Biblioteka Jagiellońska

Roczny limit wymiany: 60 dni

Porozumienie obejmuje wymianę pracowników naukowych/dydaktycznych i doktorantów.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości wyjazdów dla pracowników/doktorantów ogłaszane są każdego roku pod koniec września. Proszę sprawdzać Ogłoszenia.

 

See also

St Petersburg State University

Information

Dr Maria Kantor
maria.kantor@uj.edu.pl
tel. 12 663 3014