Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Legal acts

Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Legal acts

Pismo Okólne nr 12 Prorektora UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych z 25 sierpnia 2015 
w sprawie wzoru wniosku wyjazdowego.

Komunikat nr 5 Kanclerza UJ z 29 stycznia 2016 
w sprawie obsługi przejazdów w zagranicznych wyjazdach służbowych.

 Uchwała nr 7/II/2007 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lutego 2007 roku(z późniejszymi zmianami Zarządzenie nr 13 Rektora UJ)
w sprawie zasad i trybu kierowania pracowników, doktorantów i studentów za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych.

 Zarządzenie nr 10 Rektora UJ z 15 marca 2007
w sprawie zasad i trybu kierowania pracowników, doktorantów i studentów za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych.

Zarządzenie nr 13 Rektora UJ z 26 marca 2009
w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 10 Rektora UJ z 2007 roku dot. określenia zasad i trybu kierowania pracowników, doktorantów i studentów za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych.

Komunikat Prorektora ds. Badań i Współpracy Międzynarodowej
z dnia 30 marca 2007 r.: najważniejsze informacje dotyczące zasad realizacji współpracy z zagranicą.

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 29.01.2013 w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób Dz.U. 2006 nr 190 poz. 1405.

Rozporządzenie Ministra Transportu
z dn. 23 października 2007 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Komunikat nr 12 Prorektora UJ ds. badań i współpracy międzynarodowej z 31 marca 2010
w sprawie wyjazdów na konferencje zagraniczne i spotkania w ramach konsorcjów naukowych.

Komunikat nr 18 Kanclerza UJ 
z 24 maja 2013 roku w sprawie: usług ubezpieczenia dla Uniwersytetu Jagiellońskiego (nie dotyczy Collegium Medicum).

Komunikat nr 24 Kanclerza UJ
w sprawie ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków podczas zagranicznych podróży służbowych

Komunikat nr 23 Kanclerza UJ
w sprawie usług ubezpieczenia

 

Web Content Display Web Content Display