Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Mobility Application Form

Web Content Display Web Content Display

Submitting Mobility Application Forms for international trips

Zasady dotyczące wyjazdów zagranicznych reguluje Zarządzenie nr 33 Rektora UJ z dnia 1 kwietnia 2020 r. 

Submitting Mobility Application Forms via Portal Informacyjny (PI)

Od 1 stycznia 2021 r. zgodnie z Komunikatem nr 35 Prorektora UJ ds. współpracy międzynarodowej pracownicy, osoby zatrudnione w UJ na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz doktoranci kształcący się w szkołach doktorskich zobligowani są do składania wniosków wyjazdowych wyłącznie za pośrednictwem Portalu Informacyjnego.

Szczegółowa procedura składania elektronicznych wniosków wyjazdowych znajduje się na stronie Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych oraz w formie prezentacji

WAŻNE INFORMACJE: 

Technical support is provided by:

Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych 
tel.: 12 663 3251, 12 663 3261 
e-mail: sapiens.finanse@uj.edu.pl  

Substantive support is provided by JU International Relations Office:

Katarzyna Dziwirek, tel. 12 663 1229, e-mail: katarzyna.dziwirek@uj.edu.pl
Agnieszka Gzyl, tel. 12 663 3036, e-mail: agnieszka.gzyl@uj.edu.pl
Joanna Kliś, tel. 12 663 1475, e-mail: joanna.klis@uj.edu.pl
Iwona Sadowska, tel. 12 663 1273, e-mail: i.sadowska@uj.edu.pl
Dorota Słowik, tel. 12 663 1104, e-mail: dorota.slowik@uj.edu.pl
 

Frequently Asked Questions and solutions can be found in: Pytania i odpowiedzi

Submitting Mobility Application Forms in paper form

  • Grupy osób nie wymienione w Komunikacie nr 35 Prorektora UJ ds. współpracy międzynarowej składają wnioski wyjazdowe o wyjazd zagraniczny w formie papierowej. Wzory aktualnie obowiązujących wniosków wyjazdowych stanowią załączniki do Zarządzenia nr 33 Rektora UJ z dnia 01.04.2020r.  
  1. Wniosek wyjazdowy dla studentów, wykonawców lub uczestników w projektach, doktorantów (nie będących uczestnikami szkół doktorskich);
  2. Wniosek wyjazdowy dla pracowników (składany wyłącznie w przypadku problemów technicznych związanych z uzupełnianiem elektronicznej wersji wniosku, zgłoszonych w DWM)

Do wniosku należy dołączyć:

Uprzejmie prosimy o wypełnienie wniosku wyjazdowego komputerowo.

WAŻNE INFORMACJE

  • W przypadku kiedy wniosek wpłynie do DWM  na mniej niż 10 dni przed wyjazdem środki nie będą wypłacane, a rozliczenie wyjazdu następuje po powrocie.
  • Wszystkie pisma dotyczące zmian wysokości wydatków i źródeł finansowania wyjazdu będą realizowane po powrocie.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, weryfikacji tożsamości oraz zgodnie z przyjętymi regulacjami, w tym przepisami RODO, uprzejmie prosimy, aby w przekazywanych do DWM wnioskach wyjazdowych oraz wszelkiej innej korespondencji i dokumentacji jako adres mailowy do kontaktu wskazywali Państwo adres poczty elektronicznej w domenie @uj.edu.pl  Posiadanie konta pocztowego w systemie Centralnej Poczty Elektronicznej wynika z przyjętych przez Uniwersytet Jagielloński dróg komunikacji z pracownikami, studentami, doktorantami i innymi osobami powiązanymi z UJ oraz z zewnętrznymi podmiotami.