Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ DWM

Dział Współpracy Międzynarodowej realizując strategię internacjonalizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz politykę umiędzynarodowienia, zaangażowany jest w realizację projektów międzynarodowych, mających na celu umacnianie wizerunku uczelni na arenie miedzynarodowej oraz umożliwianie pracownikom, doktorantom oraz studentom wyjazdy do ośrodków zagranicznych. 

Aktualnie DWM realizuje następujące projekty: 

  1. DIGIPASS
  2. TICKET
  3. Program PROM 
  4. Program Welcome to Poland - projekt WelcomeJU
  5. Program ERASMUS+ KA 103 i KA 107