Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

KONTAKT

Izabela Zawiska 
izabela.zawiska@uj.edu.pl
12 663 30 13

 

 

 

 

Web Content Display Web Content Display

Podstawowe informacje

Projekt WelcomeJUwsparcie potencjału uczelni i pracowników administracji w obszarze obsługi zagranicznej kadry akademickiej finansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej realizowany przez Dział Współpracy Międzynarodowej w okresie 02.01.2019 - 31.03.202. 

Celem projektu było wsparcie zdolności instytucjonalnej UJ poprzez podniesienie kompetencji kadry administracyjnej zaangażowanej w przyjmowanie gości z zagranicy, przygotowanie organizacyjne miejsca dedykowanego kadrze zagranicznej, a także rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją w domu. 

Realizacja założonych w projekcie celów związana była min. z organizacją szkoleń dedykowanych dla pracowników administracji ogólnouczlenianej i wydziałowej oraz jednostek międzywydziałowych zaangażowanych w obsługę kadry z zagranicy związanych z nabywaniem i podnoszeniem kompetencji językowych, społecznych i międzykulturowych. 

Zadania

Zadanie nr 1. Szkolenia i warsztaty rozwijające kompetencje językowe

Zadanie nr 2. Szkolenia specjalistyczne- warsztaty rozwijające kompetencje specjalistyczne

Zadanie nr 3. Szkolenia rozwijające kompetencje komunikacyjne i społeczne

Zadanie nr 4. Wizyty studyjne jako praktyczny element rozwijający kompetencje komunikacyjne, specjalistyczne, językowe

Zadanie nr 5. Przygotowanie przewodnika dla zagranicznych gości —  International Visitors' Welcome Guide.

Zadanie nr 6. Przygotowanie angielskojęzycznej wersji platformy szkoleniowej oraz przewodnika z zakresu szkoleń BHP i PPOŻ. przewodników dla pracowników z zagranicy

Zadanie nr 7. Przystosowanie serwisów internetowych/stron internetowych usprawniających proces obsługi pracowników z zagranicy

Zadanie nr 8. Przygotowanie angielskiej wersji językowej aktów wewnętrznych, zarządzeń procedur, norm zwyczajowych zw. z obsługą zagranicznej kadry

SZKOLENIA JĘZYKOWE

  • Przełamujące barierę komunikacyjną, proste tematy, zwroty przydatne w kontaktach z obcokrajowcami; 
  • Specjalistyczne warsztaty języka angielskiego dedykowane pracownikom posługującym się językiem angielskim na poziomie B2, których obowiązki w obszarze obsługi zagranicznej kadry akademickiej mają rozszerzony charakter.   

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

  • Aspekty prawne i administracyjne zatrudniania cudzoziemców-naukowców w Polsce (m.in.w kontekście opodatkowania i ubezpieczeń społecznych; 
  • Różnice w zagranicznych systemach szkolnictwa wyższego. 

SZKOLENIA ROZWIJAJĄCE KOMPTENCJE KOMUNIKACYJNE I SPOŁECZNE

  • Zarządzanie stresem i kontrola emocji w sytuacjach trudnych; 
  • Świadomość niepełnosprawności – szkolenia zwiększające wiedzę o zjawisku niepełnosprawności w społeczności uczelnianej. 

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Logo projektu