Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

KONTAKT

Marta Ćwir-Biborska

tel. +48 12 663 3836

marta.cwir-biborska@uj.edu.pl

ul. Czapskich 4, pok. 12

 

 

 

 

Web Content Display Web Content Display

O PROJEKCIE

Podstawowe informacje

Coraz większa globalizacja oraz internacjonalizacja uczelni wyższych w Polsce i na świecie powoduje, że pracownicy administracji powinni być przygotowani do pracy w środowisku międzykulturowym. W tym celu kluczową rolę odgrywają nie tylko szkolenia z kompetencji językowych, ale również z tzw. kompetencji miękkich i warsztatów, które służą nabyciu praktycznych umiejętności międzykulturowych. Codzienna praca z naukowcami z całego świata wymusza na pracownikach administracji umiejętności współpracy, zdolności językowych dużej otwartości, zrozumienia danego kontekstu kulturowego i środowiskowego, oraz szybkich i odpowiednich reakcji na zgłaszane potrzeby, co niejednokrotnie wywołuje stresujące sytuacje. Pracownicy administracji obsługujący gości zagr. powinni rozwijać i wzmacniać umiejętności organizacyjne, zarządzania emocjami i radzenia sobie w sytuacjach stresogennych. Kształtując postawy tolerancji i otwartości pracowników względem środowiska zróżnicowanego kulturowo, nie można pomijać również potrzeby rozwijania umiejętności w zakresie bezpośredniego kontaktu z osobami posiadającymi różne rodzaje niepełnosprawności. 

Cel projektu

Głównym celem projektu jest wsparcie zdolności instytucjonalnej UJ poprzez podniesienie kompetencji kadry administracyjnej i potencjału uniwersytetu w przyjmowaniu osób z zagranicy, przygotowanie organizacyjne miejsca dedykowanego kadrze zagranicznej, rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją w domu oraz w obszarze obsługi zagranicznej kadry akademickiej przyjeżdżającej do UJ. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w środowisku akademickim i otoczeniu społecznym uczelni. Realizacja założonych celów polegać będzie na wsparciu pracowników administracji centralnej i wydziałowej, międzywydziałowej odpowiedzialnych za obsługę zagr. kadry akademickiej poprzez wzmocnienie (nabycie lub podniesienie) kompetencji językowych, komunikacyjnych, społecznych oraz specjalistycznych. Przyczynią się również do wzrostu poziomu internacjonalizacji uczelni, co koresponduje z założeniami, jakie stawia UJ w swojej polityce rozwojowej oraz w strategii HR, dla naukowców. Materiały opracowane w ramach niniejszego projektu stanowić będą trwalszą wartość i rezultaty, które będą wykorzystywane również po zakończeniu realizacji projektu. 

Grupa Docelowa

Wsparciem szkoleniowym objęci zostaną pracownicy administracji centralnej, wydziałowej oraz jednostek międzywydziałowych zaangażowanych w obsługę kadry z zagranicy, których obowiązki w obszarze obsługi zagranicznych gości, naukowców mają intensywny i rozszerzony charakter, a zakres obowiązków jest w dużej mierze eksponowany na obsługę zagranicznych gości, delegacji, zagranicznej kadry akademickiej i którzy z własnej inicjatywy chcą zwiększyć kompetencje językowe, specjalistyczne, komunikacyjne, społeczne, międzykulturowe, a tym samym usprawnić swoją pracę, zredukować trudności wynikłe z niewystarczających kompetencji i wiedzy.

Zadania

Zadanie nr 1. Szkolenia i warsztaty rozwijające kompetencje językowe

Zadanie nr 2. Szkolenia specjalistyczne- warsztaty rozwijające kompetencje specjalistyczne

Zadanie nr 3. Szkolenia rozwijające kompetencje komunikacyjne i społeczne

Zadanie nr 4. Wizyty studyjne jako praktyczny element rozwijający kompetencje komunikacyjne, specjalistyczne, językowe

Zadanie nr 5. Przygotowanie przewodnika dla zagranicznych gości —  Welcome Guide.

Zadanie nr 6. Przygotowanie angielskojęzycznej wersji platformy szkoleniowej oraz przewodnika z zakresu szkoleń BHP i PPOŻ. przewodników dla pracowników z zagranicy

Zadanie nr 7. Przystosowanie serwisów internetowych/stron internetowych usprawniających proces obsługi pracowników z zagranicy

Zadanie nr 8. Przygotowanie angielskiej wersji językowej aktów wewnętrznych, zarządzeń procedur, norm zwyczajowych zw. z obsługą zagranicznej kadry

Okres realizacji

02.01.2019 - 31.03.2021

Wartość projektu

310 832 PLN

Źródła finansowania

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

OFERTA SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW

Szkolenia Językowe

1. Przełamujące barierę komunikacyjną, proste tematy, zwroty przydatne w kontaktach z obcokrajowcami, maile, rozmowy tel. – ćwiczenia/ symulacje

  • 1 grupa/do 8 osób/30 godzin/ A1/A2,
  • 1 grupa/do 8 osób/30 godzin/ B1

2. Specjalistyczne warsztaty języka angielskiego dedykowane pracownikom posługującym się językiem angielskim na poziomie B2, których obowiązki w obszarze obsługi zagr. kadry akademickiej mają rozszerzony charakter. Zajęcia mają rozszerzyć kompetencje w następujących obszarach:

  • przygotowanie prezentacji w języku angielskim Successful Presentations
  • udoskonalenie pisania w języku angielskim maili i oficjalnych listów.
  • Language of International Relations – poszerzenie słownictwa z zakresu stosunków międzynarodowych,
  • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na tematy specjalistyczne,
  • rozwój umiejętności rozumienia nagrań pochodzących z anglojęzycznych mediów,
  • sprawne nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi partnerami.

       1 grupa/do 8 osób/30 godzin B2

Szkolenia specjalistyczne

1. Aspekty prawne i administracyjne zatrudniania cudzoziemców-naukowców w Polsce (m.in.w kontekście opodatkowania i ubezpieczeń społecznych. 

2. Różnice w zagranicznych systemach szkolnictwa wyższego. 

 

 

Szkolenia rozwijające kompetencje komunikacyjne i społeczne

1. Zarządzanie stresem i kontrola emocji w sytuacjach trudnych 

2. Świadomość niepełnosprawności – szkolenia zwiększające wiedzę o zjawisku niepełnosprawności w społeczności uczelnianej. 

 

REKRUTACJA

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE ON-LINE nt. "zwiększenia wiedzyt o zjawisku niepełnosprawności w społeczności uczelnianej"

Serdecznie zapraszamy na warsztaty online dotyczące zwiększenia wiedzy o zjawisku niepełnosprawności w społeczności uczelnianej, które odbędą się w dniu 20 stycznia 2021 r. (środa) w godzinach 10:00 - 13:00. 

​Warsztaty, które poprowadzi pani Katarzyna Duraj-Per i Małgorzata Perdeus-Białek z Działu ds. Osób Niepełnosprawnych UJ, Warsztaty dedykowane są pracownikom administracji centralnej, wydziałowej i międzywydziałowej UJ i UJ CM.

Warsztaty realizowane są w ramach Projektu WelcomeJU-wsparcie potencjału uczelni i pracowników administracji w obszarze obsługi zagranicznej kadry akademickiej, program Welcome to Poland

TERMIN

20 stycznia 2021
10:00 – 13:00.

REKRUTACJA
Zapisów na szkolenie można dokonywać poprzez formularz online dostępny TUTAJ

​Przed warsztatami osoby zapisane na szkolenie otrzymają wiadomość z informacją o platformie za pomocą której przeprowadzone będzie szkolenie oraz odpowiednie dane do rejestracji.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie https://dwm.uj.edu.pl/welcomeju

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu:

Marta Ćwir-Biborska
Dział Współpracy Międzynarodowej
email: marta.cwir-biborska@uj.edu.pl 

tel. 12 663 38 36
tel. 519 307 978

 

„Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18”.

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Logo projektu