Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Guidelines for establishing cooperation agreements

Web Content Display Web Content Display

European countries:
Magdalena Czarnik, MA
4 Czapskich St., room 26
phone: +48 12 663 3044
magdalena.czarnik@uj.edu.pl

Non-European countries (Asia):
Adriana Hołub-Palonka, MA
4 Czapskich St., room 26
phone: +48 12 663 3015
adriana.holub-palonka@uj.edu.pl

Non-European countries (The Americas, Africa and Australia):
Agnieszka Kołodziejska-Skrobek, MA
4 Czapskich St., room 26
phone: +48 12 663 3014
agnieszka.kolodziejska-skrobek@uj.edu.pl

Erasmus+ Programme

Dr. eng. Izabela Zawiska
4 Czapskich St., room 10
phone: +48 12 663 3013
izabela.zawiska@uj.edu.pl

Jan Beszłej, MA
4 Czapskich St., room 12
phone: +48 12 663 1110
jan.beszlej@uj.edu.pl

Web Content Display Web Content Display

Guidelines for establishing co-operation agreements

The International Co-operation Section is responsible for supporting activities related to initiating, preparing and coordinating international co-operation of the Jagiellonian University with universities and research institutions at the university level;

Agreements at the university level should embrace at least two faculties;

Agreements at the university level are signed by the JU Rector or Vice-Rector.

New guidelines for establishing academic co-operation agreements as of 14 July 2021 Zarządzenie nr 78 Rektora UJ z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie zasad i procedur zawierania porozumień o współpracy naukowej pomiędzy Uniwerstetem Jagiellońskim (z wyłączeniem Collegium Medicum) a zagranicznymi instytucjami naukowymi.

The International Co-operation Section provides support to JU units that want to make cooperation agreements on faculty and institute level;

Cooperation agreements on faculty/unit level are signed by the Dean of the Faculty/Director of the Department;

Copies of such agreements should be submitted to the JU IRO.

Opiniowaniem wniosków o utworzenie programów studiów kończących sie podwójnych dyplomem zajmuje się Centrum Dydaktycznego

Opiniowaniem wniosków o utworzenie programów studiów I i II stopnia, w tym programów kończących się podwójnych/wspólnym dyplomem (double/joint degree programmes) zajmuje się Sekcja Kształcenia, Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich

mgr Agata Woch

ul. Gołębia 24, pok. 4a
31-007 Kraków
tel. (+48 12) 663 11 89
fax (+48 12) 421 59 15
e-mail: agata.woch@uj.edu.pl

Akty prawne dotyczące tworzenia programów studiów

Web Content Display Web Content Display

Stay tuned on : Facebook, Twitter and Instagram