Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Guidelines for establishing cooperation agreements

Web Content Display Web Content Display

Information

European countries

Agnieszka Kołodziejska-Skrobek, MA
ul. Czapskich 4, room 25
tel. +48 12 663 3014
agnieszka.kolodziejska-skrobek@uj.edu.pl

Non-European countries (Asia)

Adriana Hołub-Palonka, MA
ul. Czapskich 4, room 25
tel. +48 12 663 3015
adriana.holub-palonka@uj.edu.pl

Non-European countries (The Americas, Africa and Australia)

mgr Carlos Panek Soares de Araújo
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. +48 12 663 3044
carlos.panek@uj.edu.pl

 

 

Programme Erasmus+

Dr Izabela Zawiska

ul. Czapskich 4, room 25
tel. +48 12 663 3013
izabela.zawiska@uj.edu.pl

Web Content Display Web Content Display

Guidelines for establishing co-operation agreements

Agreements at the university level

 

The International Co-operation Section is responsible for supporting activities related to initiating, preparing and coordinating international co-operation of the Jagiellonian University with universities and research institutions at the university level;

Agreements at the university level should embrace at least two faculties;

Agreements at the university level are signed by the JU Rector or Vice-Rector.

New guidelines for establishing academic co-operation agreements as of 15 March 2017 Zarządzenie nr 35 Rektora UJ z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie zasad i procedur naukowej pomiędzy UJ (z wyłączeniem Collegium Medicum) a zagranicznymi instytucjami naukowymi.

Agreements on faculty/unit level

 

The International Co-operation Section provides support to JU units that want to make cooperation agreements on faculty and institute level;

Cooperation agreements on faculty/unit level are signed by the Dean of the Faculty/Director of the Department;

Copies of such agreements should be submitted to the JU IRO.

Agreement templates in Polish and English

  • Przedłużenie porozumienia – Letter of Agreement (załącznik 9)

Porozumienia dotyczące programów podwójnych/wspólnych dyplomów

Opiniowaniem wniosków o utworzenie programów studiów kończących sie podwójnych dyplomem zajmuje się Centrum Dydaktycznego

Porozumienia dotyczące programów podwójnych/wspólnych dyplomów

Opiniowaniem wniosków o utworzenie programów studiów I i II stopnia, w tym programów kończących się podwójnych/wspólnym dyplomem (double/joint degree programmes) zajmuje się Sekcja Kształcenia, Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich

mgr Agata Woch

ul. Gołębia 24, pok. 4a
31-007 Kraków
tel. (+48 12) 663 11 89
fax (+48 12) 421 59 15
e-mail: agata.woch@uj.edu.pl

Akty prawne dotyczące tworzenia programów studiów

Regulamin przyjmowania gości zagranicznych i krajowych w jednostkach Uniwersytetu Jagiellońskiego

Centralny Rejestr Gości Zagranicznych przyjeżdżających do Uniwersytetu Jagiellońskiego

Web Content Display Web Content Display

Stay tuned on : Facebook, Twitter and Instagram