Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Guidelines for establishing cooperation agreements

Web Content Display Web Content Display

European countries

Magdalena Czarnik, MA
ul. Czapskich 4, room 25
tel. +48 12 663 3044
magdalena.czarnik@uj.edu.pl

Non-European countries (Asia)

Adriana Hołub-Palonka, MA
ul. Czapskich 4, room 25
tel. +48 12 663 3015
adriana.holub-palonka@uj.edu.pl

Non-European countries (The Americas, Africa and Australia)

Agnieszka Kołodziejska-Skrobek, MA
ul. Czapskich 4, room 25
tel. +48 12 663 3014
agnieszka.kolodziejska-skrobek@uj.edu.pl

 

 

Programme Erasmus+

Dr Izabela Zawiska

ul. Czapskich 4, room 25
tel. +48 12 663 3013
izabela.zawiska@uj.edu.pl

Web Content Display Web Content Display

Guidelines for establishing co-operation agreements

The International Co-operation Section is responsible for supporting activities related to initiating, preparing and coordinating international co-operation of the Jagiellonian University with universities and research institutions at the university level;

Agreements at the university level should embrace at least two faculties;

Agreements at the university level are signed by the JU Rector or Vice-Rector.

New guidelines for establishing academic co-operation agreements as of 14 July 2021 Zarządzenie nr 78 Rektora UJ z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie zasad i procedur zawierania porozumień o współpracy naukowej pomiędzy Uniwerstetem Jagiellońskim (z wyłączeniem Collegium Medicum) a zagranicznymi instytucjami naukowymi.

The International Co-operation Section provides support to JU units that want to make cooperation agreements on faculty and institute level;

Cooperation agreements on faculty/unit level are signed by the Dean of the Faculty/Director of the Department;

Copies of such agreements should be submitted to the JU IRO.

Opiniowaniem wniosków o utworzenie programów studiów kończących sie podwójnych dyplomem zajmuje się Centrum Dydaktycznego

Opiniowaniem wniosków o utworzenie programów studiów I i II stopnia, w tym programów kończących się podwójnych/wspólnym dyplomem (double/joint degree programmes) zajmuje się Sekcja Kształcenia, Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich

mgr Agata Woch

ul. Gołębia 24, pok. 4a
31-007 Kraków
tel. (+48 12) 663 11 89
fax (+48 12) 421 59 15
e-mail: agata.woch@uj.edu.pl

Akty prawne dotyczące tworzenia programów studiów

Web Content Display Web Content Display

Stay tuned on : Facebook, Twitter and Instagram