Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytucje oferujące stypendia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RÓWNIEŻ NA FACEBOOK

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytucje i organizacje oferujące stypendia

Oferta stypendialna MNiSW – stypendia rządowe. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej MNiSzW (BUWiWM). Dokumenty należy składać w Sekcji Wyjazdów DWM UJ, pok. 8D, co najmniej 2 tygodnie przed terminami widniejącymi na stronach BUWiWM. Jednostki UJ zgłaszające kandydatów proszone są o dołączenie listy rankingowej.

System Doradztwa Stypendialnego Skrzydlate Studia

Projekt Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Społeczeństwo-Technologie-Środowisko UJ - Staże naukowe, warsztaty szkoły i szkolenia  dla doktorantów, czy młodych doktorów, ale również i bardziej doświadczonych pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego.

HEPSEU database - Higher Education Programmes and Scholarships in European Countries.

USA

KANADA

AZJA

AUSTRIA

HOLANDIA

NIEMCY

WIELKA BRYTANIA

INNE KRAJE