Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RÓWNIEŻ NA FACEBOOK, TWITTERZE i INSTAGRAMIE

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

POMOCNE PROCEDURY

NOSTRYFIKACJA DYPLOMU

Nostryfikacja to procedura prowadząca do ustalenia polskiego odpowiednika zagranicznego dyplomu. Poniżej przedstawiamy procedurę uzyskania nostryfikacji zagranicznego dyplomu. Pamiętajmy, aby najpierw sprawdzić, czy dyplom nie jest uznawany w Polsce w ramach bilateralnych umów międzynarodowych.  

Procedura uzyskania nostryfikacji

  1. Gdzie mogę nostryfikować swój dyplom?

Postępowanie może przeprowadzić polska uczelnia wyższa, na której składamy dyplom ukończenia studiów wyższych. Procedurę wszczyna Rada Wydziału, na który aplikujemy. 

Należy pamiętać, że  jedynie uczelnie posiadające status A+, A albo B+ w dyscyplinie, której dotyczy wniosek, mogą przeprowadzić procedurę nostryfikacji. Wykaz uczelni.

 

2. Jakie dokumenty przygotować?

  • Dyplom ukończenia studiów;
  • Dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów;
  • Świadectwo, dyplom lub inne dokumenty, służące do rekrutacji na uczelnię wyższą, która wydała przeznaczony do nostryfikacji dyplom.

 Dokumenty wymienione w punktach 1-3 mogą być złożone w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez uczelnię nostryfikującą.

Uczelnia nostryfikująca może, po przeprowadzeniu oceny formalnej wniosku, zażądać od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia zwykłego i przysięgłego na język polski dokumentów wyżej wymienionych dokumentów. 
 

  1. Jak przebiega postępowanie nostryfikacyjne.
  • Porównanie programu studiów, efektów i uprawnień zawodowych.
  • Wydanie decyzji
  • Uczelnia może poprosić o uzupełnienie brakujących egzaminów i kursów.
  1. Terminy 

Cały proces nie powinien przekroczyć 90 dni od momentu złożenia dokumentów, oczywiście, jeżeli nie wystąpi konieczność wykonania dodatkowych kursów i egzaminów czy tłumaczeń dokumentów.

  1. Ile zapłacimy za nostryfikację naszego dyplomu?

Za postępowanie pobierana jest opłata. Maksymalna wysokość opłaty wynosi 50% wynagrodzenia profesora na danej uczelni.

Pamiętaj, że od negatywnej decyzji zawsze możesz się odwołać!

Więcej informacji