Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta NAWA

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RÓWNIEŻ NA FACEBOOK

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

STYPENDIA ZAGRANICZNE W RAMACH WSPÓŁPRACY BILATERALNEJ

Dział Współpracy Międzynarodowej uprzejmie informuje, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków do programu stypendialnego w ramach współpracy bilateralnej.

Oferta skierowana jest do studentów, doktorantów oraz młodych pracowników naukowych. Wszystkie dziedziny nauki, chyba że dana umowa międzynarodowa stanowi inaczej.

Oferta obejmuje wyjazdy do następujących krajów:

Armenia, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czechy, Chorwacja, Egipt, Grecja, Izrael, Japonia, Kazachstan, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Tajwan, Ukraina, Węgry, Wietnam.

Oferta dotyczy wyjazdów, które odbędą się w roku akademickim 2020/2021 oraz szkół letnich i letnich kursów językowych, które odbędą się latem 2020 roku.

Pobyt może być realizowany przez okres od 5 dni do 12 miesięcy w danym roku akademickim.

Program zapewnia stypendium na pokrycie kosztów utrzymania. Stypendium wpłaca strona polska ub strona przyjmująca w zależności od warunków umowy.

Kandydaci zgłaszają się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do 15 grudnia do godziny 15:00 (za wyjątkiem Japonii, która ma termin do 30 marca).

Kandydatów nominują uczelnie, w związku z tym osoby zainteresowane aplikowaniem proszone są o złożenie w terminie do 15 grudnia w Dziale Współpracy Międzynarodowej (ul. Czapskich 4, pok.25) następujących dokumentów:

 

STUDENCI

  1. Uzupełniony wniosek wydrukowany z systemu teleinformatycznego podpisany przez kierownika jednostki (dyrektora instytutu lub dziekana),
  2. Załącznik  Nr 2 do Regulaminu programu wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej, 
  3. Zaświadczenie o średniej ocen z ostatniego roku studiów

 

PRACOWNICY 

  1. Uzupełniony wniosek wydrukowany z systemu teleinformatycznego podpisany przez kierownika jednostki (dyrektora instytutu lub dziekana),
  2. Załącznik  Nr 3 do Regulaminu programu wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej, 
  3. Potwierdzenie statusu doktoranta lub pracownika naukowo-dydaktycznego.

Regulamin programu wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej

UWAGA! Japonia: bieżąca rektruacja dotyczy wyjazdów w roku 2021. Prosimy nie przesyłać zgłoszeń wcześniej niż w styczniu 2020 r.

Termin składania wniosków do NAWA upływa 31 marca 2020 r.

 

Osoba kontaktowa w Dziale Współpracy Międzynarodowej
Carlos Panek Soares de Araujo
carlos.panek@uj.edu.pl
tel.: 12 663 30 44

Program PROM - wyjazdy doktorantów i nauczycieli akademickich

Program PROM - przyjazdy doktorantów i nauczycieli akademickich