Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Powstanie Działu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Historia Działu

Powstanie Działu

W ciągu swego istnienia Dział Współpracy Międzynarodowej UJ kilkakrotnie zmieniał swoją nazwę, strukturę i zakres powierzonych mu zadań. Pracowało w nim ponad 90 osób. Jego siedzibą przez prawie 50 lat (od 1.01.1965 do 5.11.2014) były pomieszczenia w Collegium Novum.
Obecnie DWM mieści się w budynku na Czapskich 4.

 

 

 

Senat UJ, na posiedzeniu w dn. 16 grudnia 1964 r., podjął decyzję o utworzeniu w Uniwersytecie Jagiellońskim Działu Współpracy z Zagranicą:
W związku z narastającymi w Uczelni sprawami, dotyczącymi kontaktów zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów naukowych bądź z uczelniami, bądź osobami indywidualnymi, koniecznym wydaje się utworzenie nowego działu w administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którego gestii byłyby następujące sprawy – współpraca naukowa ze szkołami wyższymi w Polsce i za granicą, kontakty pracowników naukowych polskich z zagranicznymi oraz organizacja wszelkiego rodzaju zjazdów i sesji. Na kierownika tego działu przewiduje się p. E. Małachowską.

DWZ rozpoczął działalność 1 stycznia 1965 r. w Collegium Novum.

 

 

 

 

Bibliografia:
Akta Senatu UJ, Biuletyny Rektora UJ, inwentarze akt DN i DWZ, Kroniki UJ, materiały DWM, składy osobowe, Sprawozdania na inauguracje roku akademickiego, Roczne sprawozdania rektorskie, Zarządzenia Rektora UJ, zdjęcia archiwalne.

Zdjęcia zamieszczone na stronie: Archiwum UJ, DWM