Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

W nowym stuleciu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Historia Działu

W nowym stuleciu

W roku 2000 BWM zorganizowało 3 międzynarodowe konferencje związane z obchodami 600-lecia Odnowienia UJ: spotkanie Utrecht Network, spotkanie Grupy Alcala i seminarium poświęcone Ignacemu Domeyce. UJ podpisał 8 nowych porozumień z: Universidade Federal do Parana Kurytyba, Institut d'Etudes Politiques de Grenoble, National and Kapodistrian University of Anthens, Japan Advanced Institute of Science and Technology, Ishikawa, Japonia, University of Ottawa, Kanada, Ludwig-Maximilians-Universität München, Instituto Universitario di Napoli oraz Università degli Studi di Perugia.

W 2001 r. odbyło się spotkanie Grupy Coimbra w Collegium Maius. Podpisano 3 nowe umowy z: Fundacją Universidade de Brasilia, Brasilia, Uniwersytetem Ludwika Pasteura Strasbourg I and Northern State Medical University w Archangielsku.
Od października 2002 r. uruchomiono zajęcia interdyscyplinarne dla studentów zagranicznych: 7 kursów w naukach humanistycznych i społecznych, w których uczestniczyło 40 osób. Branżowy Punkt Kontaktowy w BWM gromadził dane o projektach zgłaszanych do konkursów i przyjętych do realizacji, organizował szkolenia dla pracowników, pomagał w korzystaniu z bazy danych CORDIS – główne źródło informacji o 5. Programie Ramowym, przekazywał informacje o szkoleniach i ofertach współpracy drogą listy dystrybucyjnej BADANIA.
W ramach Programu Socrates/Erasmus w roku 2003 na UJ przebywało 95 studentów zagranicznych, a wyjechało 280 studentów i 18 nauczycieli UJ. Uniwersytet podpisał 2 nowe umowy: z Uniwersytetem Katolickim w Lyonie oraz z Uniwersytetem w Palermo, oraz 2 wydziałowe. UJ realizował 41 tematów badawczych, 26 edukacyjnych projektów europejskich i 52 projekty badawcze w 5. Programie ramowym.

Na początku 2004 r. powstała nowa jednostka: Biuro Obsługi Studentów Zagranicznych, które przejęło z BWM obsługę stażystów i doktorantów.

Uczelnia podpisała 12 nowych porozumień z: Chilijskim Uniwersytetem Papieskim w Santiago de Chile, Uniwersytetem Św. Franciszka z Quito, Ekwador, Ecole Nationale Superieure des Mines, Saint Etienne, Uniwersytetem w Toronto, Monachijskim Uniwersytetem Technicznym, Wyższą Szkołą w Łużycach, Uniwersytetem Papieskim w Limie, Peru, Państwowym Uniwersytetem w St Petersburgu, Uniwersytetem w Lozannie, Uniwersytetem Waszyngtońskim w Seattle i Uniwersytetem w L'Aquili.
W październiku 2004 rząd polski podpisał 2 umowy, które umożliwiły korzystanie z dodatkowych środków: wdrażanie Mechanizmu Finansowania Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
W roku 2006 UJ podpisał nowe umowy z: Pekińskim Uniwersytetem Języków Obcych, National University of Singapore, Narodowym Uniwersytetem w Czerniowcach (Ukraina), Indiana University, Bloomington, oraz 5 porozumień wydziałowych i 7 instytutowych.

W dniu 22 czerwca 2007 r. powstał Dział Programów Badawczych UJ. Konsekwencją tego stało się przeniesienie Działu Badań Naukowych z OBWM, a następnie 28 lutego 2008 r. likwidacja Ośrodka i powstanie Działu Współpracy Międzynarodowej, który działa do dzisiaj.
W latach 2007-2014 DWM kontynuował swoje zadania. Dodatkowo obsługiwał laureatów Nagrody im. Lwa Sapiehy i Nagrody im. Iwana Wyhowskiego oraz polskich stypendystów The Króliczewski Educational Fund (kursy wakacyjne na Uniwersytecie w Cambridge).

Międzynarodowa Sieć Uniwersytetów Badawczych (International Research Universities Network) została zainicjowana przez Uniwersytet Radboud w Nijmegen w dn. 7.09.2007 r. UJ był jednym z jej członków-założycieli. Obecnie członkami IRUN są następujące uczelnie: Westflälische Wilhelms-Universität Münster, Universität Duisburg-Essen, Radboud Universiteit Nijmegen, Pázmány Peter Catholic University of Budapest, Università degli Studi di Siena, Universitat de Barcelona, Université de Poitiers, University of Glasgow, University of Ljubljana i Uniwersytet Jagielloński. UJ uczestniczy w spotkaniach rektorów, koordynatorów i grup roboczych sieci IRUN, które odbywają się w poszczególnych uczelniach – członkach IRUN. Piąte spotkanie IRUN miało miejsce na Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach 10-12.05.2012 r. Zgromadziło ok. 60 przedstawicieli uczelni zrzeszonych w IRUN: rektorów, prorektorów, profesorów, pracowników DWM, Biur Karier i Biur Promocji, jak również studentów.

W latach 2007-2014 UJ zawarł 41 porozumień na szczeblu ogólnouczelnianym, 45 porozumień na szczeblu wydziałowym i 33 – na szczeblu instytutowym z ośrodkami akademickim. Spośród nich wymieńmy Uniwersytety w Melbourne, Limie, Iwano Frankiwsku, Jerozolimie, Hajfie, Singapurze, Kyoto, Kobe, Pekinie, Sankt Petersburgu, Mediolanie.

Obecnie Uniwersytet Jagielloński współpracuje z 183 ośrodkami akademickimi w ramach 202 porozumień o współpracy: 83 – ogólnouczelnianych, 43 – wydziałowych, 46 – instytutowych i 30 – Collegium Medicum. Współpraca ta jest realizowana przez prowadzenie wspólnych badań, wymianę osobową czy uczestnictwo w programach i projektach badawczych i edukacyjnych. Umowom towarzyszą programy robocze, które są aktualizowane i które uwzględniają bieżące tendencje i kierunki współpracy oraz badań naukowych.
Prawie 57% porozumień dotyczy uczelni europejskich, ok. 17% – uniwersytetów z Ameryki Północnej i Południowej a 16% – uczelni azjatyckich. Zdecydowanie najważniejszym partnerem UJ są kraje Unii Europejskiej – 74 uczelnie z 19 krajów.
UJ utrzymuje najbardziej ożywione kontakty zagraniczne z RFN, Francją, USA, Włochami, Wielką Brytanią, Ukrainą i Hiszpanią (porozumienia bilateralne, Program Erasmus+, liczba wyjazdów i przyjazdów).
W ostatnich latach wymiana osobowa w ramach porozumień bilateralnych utrzymuje się na stałym poziomie 60-80 wyjazdów i przyjazdów. Natomiast w ostatnich 20-tu latach można zauważyć stały wzrost ogólnej liczby wyjazdów (z 1666 w 1995 r. do 4825 w 2014 r., tj. prawie trzykrotny wzrost) obsługiwanych przez Sekcję ds. wyjazdów zagranicznych DWM.