Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Struktura/Pracownicy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RÓWNIEŻ NA FACEBOOK, TWITTERZE i INSTAGRAMIE

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sekcja ds. współpracy międzynarodowej

dr inż. Izabela Zawiska

p.o. Kierownika Działu, Kierownik Sekcji ds. współpracy międzynarodowej

ul. Czapskich 4, pok. 10
tel. +48 12 663 3013
izabela.zawiska@uj.edu.pl  

 

mgr Agnieszka Kołodziejska-Skrobek

Koordynator współpracy bilateralnej oraz wymiany pracowników i studentów z uczelniami w Europie

ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. +48 12 663 3014
agnieszka.kolodziejska-skrobek@uj.edu.pl

 

mgr Adriana Hołub-Palonka
Koordynator współpracy bilateralnej oraz wymiany pracowników i studentów z uczelniami w Azji 

ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. +48 12 663 3015
adriana.holub-palonka@uj.edu.pl

 

mgr Carlos Panek Soares de Araújo
Koordynator współpracy bilateralnej oraz wymiany pracowników i studentów z uczelniami w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Afryce i Australii

ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. +48 12 663 3044
carlos.panek@uj.edu.pl

 

mgr Marta Ćwir-Biborska

Zakres obowiązków:

 • obsługa organizacyjno-administracyjna inicjatywy Horizon Europe Weeks
 • obsługa organizacyjno-administracyjna programu Visiting Professors

ul. Czapskich 4, pok. 12
tel. +48 12 663 3836
marta.cwir-biborska@uj.edu.pl

 

mgr Hanna Gemza
Zakres obowiązków:

 • promocja sieci UNA Europa, 
 • koordynacja wyjazdów w ramach sieci UNA Europa

ul. Czapskich 4, pok. 13
tel. +48 12 663 3016
hanna.gemza@uj.edu.pl

 

mgr Izabela Krajewska
Zakres obowiązków:

 • promocja UNA Europa oraz sieci Coimbra Group i IROs FORUM
 • media społecznściowe - DWM Facebook, Twitter, Instagram
 • administracja strony internetowej Coimbra Group, UNA Europa oraz IROs FORUM
 • koordynacja wyjazdów w ramach UNA Europa

ul. Czapskich 4, pok. 13
tel. +48 12 663 3832
i.krajewska@uj.edu.pl

 

mgr Marzena Butanowicz

ul. Czapskich 4, pok. 12
tel. +48 12 663 3836
marzena.butanowicz@uj.edu.pl

 

mgr Jan Beszłej

ul. Czapskich 4, pok. 12
jan.beszlej@uj.edu.pl

Sekcja ds. wyjazdów zagranicznych

mgr Katarzyna Dziwirek
Zastępca Kierownika Działu, Kierownik Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych
Zakres obowiązków:

 • koordynacja i organizacja pracy Sekcji,
 • obsługa finansowa wyjazdów służbowych pracowników i studentów UJ,
 • koordynacja współpracy z biurem podróży, przewoźnikami lotniczymi,
 • sprawozdawczość z działalności Sekcji.

ul. Czapskich 4, pok. 11
tel. 12 663 1229
katarzyna.dziwirek@uj.edu.pl


 

mgr Joanna Kliś
Zakres obowiązków:

 • obsługa finansowa wyjazdów służbowych pracowników i studentów UJ,
 • rozliczanie zaliczek dewizowych oraz niepobranych środków w tym m.in: Małopolskie Centrum Biotechnologii, Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne, Wydział Filologiczny, Wydział Filozoficzny, Wydział Historii, Wydział Polonistyki, Wydział
  Prawa i Administarcji, Wydział Studiów Międzynarodwych i Politycznych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

ul. Czapskich 4, pok. 26
tel. 12 663 1475
joanna.klis@uj.edu.pl


 

mgr inż. Iwona Sadowska
Zakres obowiązków:

 • obsługa finansowa wyjazdów służbowych pracowników i studentów UJ,
 • rozliczanie zaliczek dewizowych oraz niepobranych środków w tym m.in: Archiwum UJ, Biblioteka
  Jagiellońska, Centrum Promieniowania Synchrotronowego "Solaris", CITTRU, Dział Promocji i
  Informacji, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków, Muzeum UJ, Wydział Biologii, Wydział Geografii i Geologii,Wydział Chemii,Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki i Informatyki, Centrum Edukacji Przyrodniczej.

ul. Czapskich 4, pok. 26
tel. 12 663 1273
i.sadowska@uj.edu.pl


 

mgr Dorota Słowik
Zakres obowiązków:

 • obsługa finansowa wyjazdów służbowych pracowników i studentów UJ.
 • wydawanie zaliczek dewizowych i ubezpieczeń

ul. Czapskich 4, pok. 26
tel. 12 663 1104
dorota.slowik@uj.edu.pl


 

mgr Monika Grzesiak
Zakres obowiązków:

 • Wstępne wprowadzanie dokumentów finansowych w zakresie zakupów i działalności Działu
 • Prowadzenie ewidencji majątku Działu
 • Obsługa korespondencji Działu
 • Wsparcie dla Sekcji wyjazdów zagranicznych w zakresie obsługi i rozliczeń wyjazdów zagranicznych studentów, doktorantów i pracowników UJ

ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3018
monika.grzesiak@uj.edu.pl


Agnieszka Gzyl
Zakres obowiązków:

 • Kontakty z biurem podróży obsługującym wyjazdy zagraniczne
 • Kontakty z firmą ubezpieczeniową obsługującą wyjazdy zagraniczne
 • Prowadzenie bazy podróży służbowych
 • Przygotowywanie danych i zestawień w zakresie wyjazdów na potrzeby statystyczne

ul. Czapskich 4, pok. 26
tel. 12 663 3036
agnieszka.gzyl@uj.edu.pl