Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Struktura/Pracownicy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr inż. Izabela Zawiska
Kierownik Działu

ul. Czapskich 4, pok. 10
tel. +48 12 663 30 13
izabela.zawiska@uj.edu.pl  

 

mgr Adriana Hołub-Palonka
Kierownik Sekcji ds. współpracy międzynarodowej 
Zakres obowiązków:

 • koordynacja współpracy bilateralnej oraz wymiany pracowników i studentów z uczelniami w Azji; 
 • obsługa administracyjna Programu SYLFF; 
 • obsługa programów wymian międzynarodowych w ramach oferty Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. +48 12 663 3015
adriana.holub-palonka@uj.edu.pl

 

mgr Agnieszka Kołodziejska-Skrobek
Zakres obowiązków:

 • koordynacja współpracy bilateralnej oraz wymiany pracowników i studentów z uczelniami w obu Amerykach, Australii i Afryce; 
 • wydawanie kwartalnika Newsletter;
 • obsługa administracyjna uczestnictwa UJ w sieci The Guild

ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. +48 12 663 30 14
agnieszka.kolodziejska-skrobek@uj.edu.pl

 

mgr Magdalena Czarnik
Zakres obowiązków:

 • koordynacja współpracy bilateralnej oraz wymiany pracowników i studentów z uczelniami w Europie

ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. +48 12 663 30 44
magdalena.czarnik@uj.edu.pl

 

mgr Hanna Gemza
Zakres obowiązków:

 • Una Europa Operational Lead

ul. Czapskich 4, pok. 13
tel. +48 12 663 30 16
hanna.gemza@uj.edu.pl

 

mgr Izabela Garibaldi
Zakres obowiązków:

 • Una Europa Communication Lead - promocja Una Europa; 
 • obsługa mediów społecznościowych Działu

ul. Czapskich 4, pok. 13
tel. +48 12 663 38 32
izabela.garibaldi@uj.edu.pl

 

mgr Katarzyna Włodkowska-Łoziak
Zakres obowiązków: 

 • International Visitors' Office - obsługa gości zagranicznych przyjeżdżających do UJ;
 • wsparcie programu Visiting Professors

ul. Czapskich 4, pok. 12
tel. +48 12 663 38 36
katarzyna.wlodkowska-loziak@uj.edu.pl

 

mgr Marzena Butanowicz
Zakres obowiązków: 

 • obsługa organizacyjna i administracyjna Inicjatywy Horizon Europe Weeks;
 • realizacja i obsługa administracyjna Programu PROM

ul. Czapskich 4, pok. 12
tel. +48 12 663 38 50
marzena.butanowicz@uj.edu.pl

 

mgr Jan Beszłej
Zakres obowiązków: 

 • obsługa mobilności pracowników w ramach Programu Erasmus+;
 • koordynacja podpisywania umów międzyinstytucjonalnych z uczelniami zagranicznymi w ramach Programu Erasmus+ 

ul. Czapskich 4, pok. 12
tel. +48 12 663 11 10
jan.beszlej@uj.edu.pl

mgr Katarzyna Dziwirek
Zastępca Kierownika Działu, Kierownik Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych
Zakres obowiązków:

 • koordynacja i organizacja pracy Sekcji,
 • obsługa finansowa wyjazdów służbowych pracowników i studentów UJ,
 • koordynacja współpracy z biurem podróży, przewoźnikami lotniczymi,
 • sprawozdawczość z działalności Sekcji.

ul. Czapskich 4, pok. 11
tel. +48 12 663 1229
katarzyna.dziwirek@uj.edu.pl

 

mgr Joanna Kliś
Zakres obowiązków:

 • obsługa finansowa wyjazdów służbowych pracowników i studentów UJ,
 • rozliczanie zaliczek dewizowych oraz niepobranych środków w tym m.in: Małopolskie Centrum Biotechnologii, Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne, Wydział Filologiczny, Wydział Filozoficzny, Wydział Historyczny, Wydział Polonistyki, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

ul. Czapskich 4, pok. 24
tel. +48 12 663 1475
joanna.klis@uj.edu.pl

 

mgr Edyta Gałuszka
Zakres obowiązków:

 • obsługa finansowa wyjazdów służbowych

ul. Czapskich 4, pok. 24
tel. +48 12 663 3871
edyta.galuszka@uj.edu.pl

 

mgr Katarzyna Baran-Matera
Zakres obowiązków:

 • obsługa finansowa wyjazdów służbowych

ul. Czapskich 4, pok. 26
tel. +48 12 663 1273
katarzyna.baran-matera@uj.edu.pl

 

mgr inż. Iwona Sadowska (dłuższa nieobecność)
Zakres obowiązków:

 • obsługa finansowa wyjazdów służbowych pracowników i studentów UJ,
 • rozliczanie zaliczek dewizowych oraz niepobranych środków w tym m.in: Archiwum UJ, Biblioteka
  Jagiellońska, Centrum Promieniowania Synchrotronowego "Solaris", CITTRU, Dział Promocji i
  Informacji, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków, Muzeum UJ, Wydział Biologii, Wydział Geografii i Geologii, Wydział Chemii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki i Informatyki, Centrum Edukacji Przyrodniczej.

ul. Czapskich 4, pok. 26
tel. +48 12 663 1273
i.sadowska@uj.edu.pl

 

mgr Dorota Słowik
Zakres obowiązków:

 • obsługa finansowa wyjazdów służbowych pracowników i studentów UJ
 • wydawanie zaliczek dewizowych i ubezpieczeń

ul. Czapskich 4, pok. 26
tel. +48 12 663 1104
dorota.slowik@uj.edu.pl

 

mgr Monika Grzesiak
Zakres obowiązków:

 • Wstępne wprowadzanie dokumentów finansowych w zakresie zakupów i działalności Działu
 • Prowadzenie ewidencji majątku Działu
 • Obsługa korespondencji Działu
 • Wsparcie dla Sekcji wyjazdów zagranicznych w zakresie obsługi i rozliczeń wyjazdów zagranicznych studentów, doktorantów i pracowników UJ

ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. +48 12 663 3018
monika.grzesiak@uj.edu.pl

 

Agnieszka Gzyl
Zakres obowiązków:

 • Kontakty z biurem podróży obsługującym wyjazdy zagraniczne
 • Kontakty z firmą ubezpieczeniową obsługującą wyjazdy zagraniczne
 • Prowadzenie bazy podróży służbowych;
 • Przygotowywanie danych i zestawień w zakresie wyjazdów na potrzeby statystyczne

ul. Czapskich 4, pok. 26
tel. +48 12 663 3036
agnieszka.gzyl@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RÓWNIEŻ NA FACEBOOK, TWITTERZE i INSTAGRAMIE