Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Struktura/Pracownicy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RÓWNIEŻ NA FACEBOOK

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sekcja ds. współpracy międzynarodowej

mgr Dorota Maciejowska
Kierownik Działu
Zakres obowiązków:

 • organizacja i koordynacja pracy Działu
 • koordynacja współpracy z instytucjami partnerskimi, w tym program Erasmus+ i Sylff
 • zarządzanie programami wymiany międzynarodowej pracowników
 • tworzenie wewnętrznych regulacji dotyczących współpracy międzynarodowej UJ
 • sprawozdawczość dotycząca współpracy międzynarodowej UJ

ul. Czapskich 4, pok. 12
tel. 12 663 1110
dorota.maciejowska@uj.edu.pl


 

dr inż. Izabela Zawiska
Kierownik Sekcji ds. współpracy międzynarodowej
Zakres obowiązków:

 • koordynacja i organizacja pracy Sekcji
 • koordynacja projektów badawczych współfinansowanych przez MNiSzW
 • sprawozdawczość z działalności Sekcji
 • obsługa programu Erasmus+ w zakresie umów międzyinstytucjonalnych i wyjazdów pracowników UJ oraz przyjmowania pracowników uczelni partnerskich 
 • obsługa sieci Utrecht Network

ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3013
izabela.zawiska@uj.edu.pl  


 

mgr Adriana Hołub-Palonka
Zakres obowiązków:

 • koordynacja współpracy bilateralnej oraz wymiany pracowników i studentów z uczelniami w Azji 
 • wysyłanie komunikatów do listy dystrybucyjnej "Komunikaty DWM"
 • administracja strony internetowej DWM
 • sprawozdania dotyczące współpracy miedzynarodowej UJ

ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3015
adriana.holub-palonka@uj.edu.pl

 

mgr Carlos Panek Soares de Araujo
Zakres obowiązków:

 • koordynacja współpracy bilateralnej oraz wymiany pracowników i studentów z uczelniami w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Afryce, Australii i Nowej Zelandii. 
 • wysyłanie komunikatów do listy dystrybucyjnej "Komunikaty DWM"
 • administracja strony internetowej DWM
 • sprawozdania dotyczące współpracy miedzynarodowej UJ

ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 30 44
carlos.panek@uj.edu.pl

 

dr Maria Kantor

Zakres obowiązków:

 • koordynacja współpracy bilateralnej z uczelniami w Europie
 • koordynacja wymiany bilateralnej z uczelniami w Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Finlandii,
  Holandii, Macedonii, Niemczech, Rosji, Słowacji, Szwajcarii, na Ukrainie, Węgrzech i Włoszech
 • bilateralna wymiana studentów i doktorantów z uczelniami europejskimi 
 • obsługa administracyjna stypendystów Nagrody m. Lwa Sapiehy, Nagrody im. I. Wyhowskiego i Króliczewski Educational Fund
 • biuletyn informacyjny w języku angielskim Newsletter

ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3014
maria.kantor@uj.edu.pl


 

mgr Barbara Chmielowska
Zakres obowiązków:

 • koordynacja kontaktów z siecią The Guild
 • obsługa przyjazdów gości zagranicznych w ramach działalności International Visitors Office
 • administracja strony internetowej sieci The Gulid i International Visitors Office
 • sprawozdawczość dotycząca gości zagranicznych przyjeżdżających do UJ

ul. Czapskich 4, pok. 13
tel. 12 663 3850
barbara.chmielowska@uj.edu.pl

 

mgr Sabina Żyłka
Zakres obowiązków:

 • obsługa przyjazdów gości zagranicznych w ramach działalności International Visitors Office
 • administracja strony internetowej International Visitors Office
 • sprawozdawczość dotycząca gości zagranicznych przyjeżdżających do UJ

ul. Czapskich 4, pok. 13
tel. 12 663 3836
sabina.zylka@uj.edu.pl

Sekcja ds. wyjazdów zagranicznych

mgr Katarzyna Dziwirek
Zastępca Kierownika Działu, Kierownik Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych
Zakres obowiązków:

 • koordynacja i organizacja pracy Sekcji,
 • obsługa finansowa wyjazdów służbowych pracowników i studentów UJ,
 • koordynacja współpracy z biurem podróży, przewoźnikami lotniczymi,
 • sprawozdawczość z działalności Sekcji.

ul. Czapskich 4, pok. 11
tel. 12 663 1229
katarzyna.dziwirek@uj.edu.pl


 

mgr Joanna Kliś
Zakres obowiązków:

 • obsługa finansowa wyjazdów służbowych pracowników i studentów UJ,
 • rozliczanie zaliczek dewizowych oraz niepobranych środków w tym m.in: Małopolskie Centrum Biotechnologii, Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne, Wydział Filologiczny, Wydział Filozoficzny, Wydział Historii, Wydział Polonistyki, Wydział
  Prawa i Administarcji, Wydział Studiów Międzynarodwych i Politycznych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

ul. Czapskich 4, pok. 26
tel. 12 663 1475
joanna.klis@uj.edu.pl


 

mgr inż. Iwona Sadowska
Zakres obowiązków:

 • obsługa finansowa wyjazdów służbowych pracowników i studentów UJ,
 • rozliczanie zaliczek dewizowych oraz niepobranych środków w tym m.in: Archiwum UJ, Biblioteka
  Jagiellońska, Centrum Promieniowania Synchrotronowego "Solaris", CITTRU, Dział Promocji i
  Informacji, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków, Muzeum UJ, Wydział Biologii, Wydział Geografii i Geologii,Wydział Chemii,Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki i Informatyki. 

ul. Czapskich 4, pok. 26
tel. 12 663 1273
i.sadowska@uj.edu.pl


 

mgr Dorota Słowik
Zakres obowiązków:

 • obsługa finansowa wyjazdów służbowych pracowników i studentów UJ.
 • wydawanie zaliczek dewizowych i ubezpieczeń

ul. Czapskich 4, pok. 26
tel. 12 663 1104
dorota.slowik@uj.edu.pl


 

lic. Natalia Klag (w zastępstwie za mgr Monikę Grzesiak)
Zakres obowiązków:

 • Wstępne wprowadzanie dokumentów finansowych w zakresie zakupów i działalności Działu
 • Prowadzenie ewidencji majątku Działu
 • Obsługa korespondencji Działu
 • Wsparcie dla Sekcji wyjazdów zagranicznych w zakresie obsługi i rozliczeń wyjazdów zagranicznych studentów, doktorantów i pracowników UJ

ul. Czapskich 4, pok. 13
tel. 12 663 3018
natalia.klag@uj.edu.pl


Agnieszka Gzyl
Zakres obowiązków:

 • Kontakty z biurem podróży obsługującym wyjazdy zagraniczne
 • Kontakty z firmą ubezpieczeniową obsługującą wyjazdy zagraniczne
 • Prowadzenie bazy podróży służbowych
 • Przygotowywanie danych i zestawień w zakresie wyjazdów na potrzeby statystyczne

ul. Czapskich 4, pok. 26
tel. 12 663 3036
agnieszka.gzyl@uj.edu.pl