WYMIANA OSOBOWA W RAMACH PROGRAMU WYKONAWCZEGO Z ChRL

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z chińskim Chińskim Ministerstwem Nauki i Technologii (MOST) zapraszają do składania wniosków na wymianę osobową współpracy w ramach Programu Wykonawczego z Chińską Republiką Ludową na lata 2017-2019.

Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi polskimi i chińskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie Strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich.

UWAGA: W Polsce projekty finansowane są ze środków przekazywanych jednostkom na finansowanie działalności statutowej, MNiSW nie przekazuje bezpośrednio dodatkowych środków na realizację projektów w ramach Programu.

Osoby zainteresowane aplikowaniem o stypendia proszone są o złożenie w Dziale Współpracy Międzynarodowej  (ul. Czapskich 4, pok. 25) w nieprzekraczalnym terminie do 21 kwietnia 2017 uzupełnionego formularza w dwóch egzemplarzach podpisanych przez dziekana.   
Wnioski powinny być wypełnione w językach: polskim i angielskim.


Projekt może być zgłoszony w dowolnej dziedzinie.

W ramach Programu Wykonawczego środki, przyznawane przez obie Strony na poszczególne projekty badawcze, przeznaczone są na finansowanie wymiany osobowej (podróży i krótkich pobytów).  

Współpraca pomiędzy zespołami badawczymi może być finansowana przez Strony w okresie do dwóch lat od rozpoczęcia realizacji.

Koordynatorzy chińskich zespołów składają wnioski po swojej stronie, zgodnie z wymogami podanymi na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Technologii (MOST).

Projekty oceniane są w Polsce i Chinach, zgodnie z procedurą każdej ze Stron. Rozpatrywane będą tylko projekty złożone równolegle w Polsce i Chinach.

Środki finansowe (wyodrębnione w ramach środków statutowych danej jednostki naukowej) na projekty badawcze w ramach Programu Wykonawczego są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów w Polsce i Chinach w czasie danego roku budżetowego.

Strona polska pokrywa koszty podróży naukowców polskich do Chin oraz koszty pobytu naukowców chińskich w Polsce.
Strona chińska pokrywa koszty podróży naukowców chińskich do Polski oraz koszty pobytu naukowców polskich w Chinach.


Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się TU


Osoba kontaktowa w Dziale Współpracy Międzynarodowej
Izabela Zawiska
izabela.zawiska@uj.edu.pl
12 663 30 13 

 

POLSKO-UKRAIŃSKI KONKURS NA WYMIANĘ OSOBOWĄ NA LATA 2018-2019

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy zapraszają do podjęcia współpracy w ramach programu polsko-ukraińskiego.

Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi polskimi i ukraińskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie Strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich.

UWAGA: W Polsce projekty finansowane są ze środków przekazywanych jednostkom na finansowanie działalności statutowej, MNiSW nie przekazuje bezpośrednio dodatkowych środków na realizację projektów w ramach Programu.

Osoby zainteresowane aplikowaniem o stypendia proszone są o złożenie w Dziale Współpracy Międzynarodowej  (ul. Czapskich 4, pok. 25) w nieprzekraczalnym terminie do 17 kwietnia 2017 uzupełnionego formularza w dwóch egzemplarzach podpisanych przez dziekana.   

Obszary priorytetowe w ramach współpracy polsko – ukraińskiej:

  • technologie informatyczne oraz nowe technologie produkcyjne;
  • energetyka (zarządzanie energią i efektywność energetyczna;
  • ekologia i ochrona środowiska;
  • nauki o życiu, biotechnologia, medycyna;
  • nowe materiały;
  • nauki humanistyczne i społeczne;
  • technologie obronne.

W ramach Programu Wykonawczego środki, przyznawane przez obie Strony na poszczególne projekty badawcze, przeznaczone są na finansowanie wymiany osobowej (podróży i krótkich pobytów).

Strona polska pokrywa koszty pobytów oraz koszty podróży naukowców polskich na Ukrainie.

Strona ukraińska pokrywa koszty pobytów oraz koszty podróży naukowców ukraińskich w Polsce. Strona przyjmująca pokrywa koszty organizacji wspólnych konferencji oraz innych spotkań. 

Współpraca uzgodniona między zespołami badawczymi może być finansowana przez Strony w okresie do dwóch lat. Udział w projekcie młodych badaczy, studentów, doktorantów i osób, które niedawno uzyskały tytuł doktora, będzie działał na korzyść aplikujących.

Rozpatrywane będą jedynie projekty złożone równolegle w Polsce i na Ukrainie. 

 

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się TU

 

Uprzejmie informuję, że do Działu Współpracy Międzynarodowej wpłynęła propozycja nawiązania współpracy w ramach tego przedsięwzięcia z Ukraińskiego Państwowego Uniwersytetu Transportu Kolejowego w Charkowie

 

Osoba kontaktowa w Dziale Współpracy Międzynarodowej
Izabela Zawiska
izabela.zawiska@uj.edu.pl
12 663 30 13 

 

LEKTORATY JĘZYKA POLSKIEGO

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja specjalistów w dziedzinie języka i literatury polskiej na stanowiska pracowników dydaktycznych w zagranicznych ośrodkach akademickich, w których w roku akademickim 2017/2018 planowana jest zmiana lub zatrudnienie nowych lektorów została zakończona

Oferta na rok akademicki 2018/2019 pojawi się na pocztąktu roku 2018.