Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rejestracja Gości z zagranicy

Rejestracja Gości z zagranicy

Zgodnie z Zarządzeniem nr 99 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 15 lipca 2022 w sprawie: Regulaminiu przyjmowania gości zagranicznych i krajowych w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego każda osoba przyjeżdżająca do UJ z zagranicy powinna zostać zarejestrowana w Centralnym Rejestrze Gości Zagranicznych

Obowiązkiem rejestracji zostają objęci wszyscy goście zagraniczni przyjeżdżający do UJ w celach naukowych, dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych, w ramach projektów, wymian, programów międzynarodowych i międzyrządowych, a także szkoleniowych i konsultacyjnych, za wyjątkiem gości konferencyjnych, studentów, doktorantów, kilkudniowych wizyt delegacji niemających charakteru naukowo-dydaktycznego oraz pracowników zagranicznych zatrudnionych w UJ na podstawie umowy o pracę.

Formularz wypełnia Gość zagraniczny przyjeżdżający do UJ. W przypadku gdy nie dokona on samodzielnej rejestracji, do wypełnienia Formularza zobowiązany jest pracownik jednostki organizacyjnej UJ przyjmującej gościa/opiekun gościa w UJ.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RÓWNIEŻ NA FACEBOOK, TWITTERZE i INSTAGRAMIE