Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RÓWNIEŻ NA FACEBOOK

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta DAAD na rok 2019/2020

Oferta DAAD na rok 2019/2020

Nowa oferta stypendialna DAAD na rok akademicki 2019/2020 skierowana jest do studentów, absolwentów, doktorantów oraz naukowców z polskich uczelni. Szczegółowa oferta stypendialna, inne pomocne informacje oraz kontakt do DAAD w Warszawie są na stronie internetowej www.daad.pl

Pytania odnośnie oferty DAAD należy kierować do:

Łukasz Wołosz, Koordynator Programów Stypendialnych i Marketingu, Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) Przedstawicielstwo w Warszawie, ul. Zielna 37 • PL-00-108 Warszawa, T: +48 22 395 54 05 • F: +48 22 395 54 07; lukasz.wolosz@daad.pl

Broszura DAAD na rok 2019/2020

Polecamy również
Szkolenie w zakresie dydaktyki ze studentem zagranicznym w ramach Projektu ZintegrUJ
Stypendia zagraniczne NAWA
Konkurs dla doktorantów i pracowników na wyjazdy w ramach projektu PROM
Konkurs na wyjazdy studentów i doktorantów do uczelni pozaeuropejskich w ramach wymiany bilateralnej w 2019/2020