Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytucje oferujące stypendia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RÓWNIEŻ NA FACEBOOK, TWITTERZE i INSTAGRAMIE

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytucje i organizacje oferujące stypendia

Oferta stypendialna MNiSW – stypendia rządowe. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej MNiSzW (BUWiWM). Dokumenty należy składać w Sekcji Wyjazdów DWM UJ, pok. 8D, co najmniej 2 tygodnie przed terminami widniejącymi na stronach BUWiWM. Jednostki UJ zgłaszające kandydatów proszone są o dołączenie listy rankingowej.

System Doradztwa Stypendialnego Skrzydlate Studia

Projekt Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Społeczeństwo-Technologie-Środowisko UJ - Staże naukowe, warsztaty szkoły i szkolenia  dla doktorantów, czy młodych doktorów, ale również i bardziej doświadczonych pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego.

HEPSEU database - Higher Education Programmes and Scholarships in European Countries.

USA

KANADA

AZJA

AUSTRIA

HOLANDIA

NIEMCY

WIELKA BRYTANIA

INNE KRAJE