Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Post-war period and the 600th Anniversary of the University

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Historia Działu

Lata powojenne i Jubileusz 600-lecia UJ

Po oswobodzeniu Krakowa spod okupacji niemieckiej Uniwersytet Jagielloński, mimo sięgających 25% strat w kadrze akademickiej, w dniu 19 marca 1945 r. rozpoczął 581-szy rok akademicki. W swej powojennej działalności Uniwersytet skoncentrował się najpierw na rozbudowie katedr i instytutów oraz otwieraniu nowych wydziałów i kierunków studiów. Podjęta od 1948 r. reorganizacja szkolnictwa wyższego w Polsce doprowadziła do wyłączenia pewnych wydziałów i utworzenia z nich samodzielnych instytucji szkolnictwa wyższego. Ostatecznie w roku akad. 1954/55 ustala się podział UJ na pięć wydziałów.

Kroniki wydarzeń z lat 1945-56 nie zawierają wielu danych dotyczących współpracy Uczelni z ośrodkami zagranicznymi. Od czasu do czasu Uniwersytet Jagielloński gościł naukowców z zagranicy. Czytamy o wizytach francuskich uczonych i literatów (Ambroise Jobert i Emmanuel Mounier, Irène i Frédéric Joliot-Curie), wizycie prof. Harrisona Thomsona z Colorado czy wizytach grup studentów z ZSRR, Finlandii, Francji, Ameryki Łacińskiej, Szwecji, Wietnamu i Chin.
W 1961 r. Uniwersytet Jagielloński rozpoczął przygotowania do Jubileuszu 600-lecia uczelni, na którego obchody wysłał zaproszenia do uczelni i instytucji badawczych na całym świecie. Szóste saecularia uczelni w 1964 r. zgromadziły 236 gości z 26 państw (45 rektorów – z 22 uczelni zachodnich i 23 z bloku państw komunistycznych, 25 przedstawicieli władz uczelnianych i 166 profesorów) z 69 uniwersytetów zagranicznych, łącznie z Uniwersytetem Harvarda, Uniwersytetem Oksfordzkim, Uniwersytetem Cambridge, Uniwersytetem w St. Andrews, Uniwersytetem Wiedeńskim czy Uniwersytetem Columbia w Nowym Jorku. W uroczystościach uczestniczyło także 37 ambasadorów.
Projektantem oprawy plastycznej wystawy z okazji Jubileuszu 600-lecia UJ prezentowanej w 26 państwach była grafik Hanna Kunce-Gołębiowska (1937-2018).

 

Wizyty rektorów uczelni zagranicznych w czasie obchodów jubileuszowych stały się okazją do rozmów o nawiązaniu współpracy naukowej z UJ. Tak było w przypadku wizyty rektora Uniwersytetu Helsińskiego prof. Erkki Kivinena, która zaowocowała podpisaniem porozumienia o współpracy naukowej z tą uczelnią, pierwszym uniwersytetem niepochodzącym z bloku komunistycznego.