Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Struktura/Pracownicy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr inż. Izabela Zawiska
Kierownik Działu

ul. Czapskich 4, pok. 10
tel. +48 12 663 3013
izabela.zawiska@uj.edu.pl  

 

mgr Adriana Hołub-Palonka
Kierownik Sekcji ds. Partnerstw Międzynarodowych i Mobilności

 • koordynacja współpracy bilateralnej oraz wymiany pracowników i studentów z uczelniami w Azji
 • obsługa administracyjna Programu SYLFF

ul. Czapskich 4, pok. 26
tel. +48 12 663 3015
adriana.holub-palonka@uj.edu.pl

 

mgr Agnieszka Kołodziejska-Skrobek

 • koordynacja współpracy bilateralnej oraz wymiany pracowników i studentów z uczelniami w obu Amerykach, Australii i Afryce
 • koordynacja mobilności studentów w ramach współpracy z siecią Utrecht Network
 • obsługa administracyjna uczestnictwa UJ w sieci The Guild

ul. Czapskich 4, pok. 26
tel. +48 12 663 3014
agnieszka.kolodziejska-skrobek@uj.edu.pl

 

mgr Magdalena Czarnik

 • koordynacja współpracy bilateralnej oraz wymiany pracowników i studentów z uczelniami w Europie
 • obsługa programów wymian międzynarodowych w ramach oferty Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

ul. Czapskich 4, pok. 26
tel. +48 12 663 30 44
magdalena.czarnik@uj.edu.pl

 

mgr Katarzyna Włodkowska-Łoziak 

 • International Visitors' Office - obsługa gości zagranicznych przyjeżdżających do UJ
 • wsparcie programu Visiting Professors
 • obsługa Programu NAWA ULAM

ul. Czapskich 4, pok. 12
tel. +48 12 663 38 36
katarzyna.wlodkowska-loziak@uj.edu.pl

 

mgr Marzena Butanowicz

 • realizacja i obsługa administracyjna Programu PROM i EDUKACJA 

ul. Czapskich 4, pok. 12
tel. +48 12 663 38 50
marzena.butanowicz@uj.edu.pl

 

mgr Jan Beszłej

 • obsługa mobilności pracowników w ramach Programu Erasmus+
 • wsparcie w podpisywaniu umów międzyinstytucjonalnych z zagranicznymi instytucjami naukowymi w ramach Programu Erasmus+ 

ul. Czapskich 4, pok. 12
tel. +48 12 663 1110
jan.beszlej@uj.edu.pl

mgr Izabela Garibaldi

 • Una Europa Communication Lead - promocja Una Europa
 • obsługa mediów społecznościowych Działu

ul. Czapskich 4, pok. 13
tel. +48 12 663 3832
izabela.garibaldi@uj.edu.pl

 

mgr Maryna Palamarchuk

 • koordynowanie w UJ pracami zespołu realizującego zadania w ramach sojuszu Una Europa
 • administracyjna współkoordynacja projektu Una.Futura

ul. Czapskich 4, pok. 13
tel. +48 12 663 3016
maryna.palamarchuk@uj.edu.pl

 

mgr Paulina Chodoń

 • administracyjne i finansowe wsparcie prac w projekcie Una.Futura realizującego zadania w ramach sojuszu Una Europa
 • administracyjne wsparcie działań UJ w Una Europa

ul. Czapskich 4, pok. 13
tel. +48 12 663 3831
paulina.chodon@uj.edu.pl

 

dr Klaudia Muca

 • Una.Futura

ul. Czapskich 4, pok. 13
tel. +48 12 663 3016
klaudia.muca@uj.edu.pl

 

mgr Hanna Gemza (dłuższa nieobecność)

 • Una Europa Operational Lead

ul. Czapskich 4, pok. 13
tel. +48 12 663 3016
hanna.gemza@uj.edu.pl

mgr Katarzyna Dziwirek
Zastępca Kierownika Działu
Kierownik Sekcji ds. Wyjazdów Zagranicznych

 • koordynacja i organizacja pracy Sekcji
 • obsługa finansowa wyjazdów zagranicznych pracowników i studentów
 • koordynacja współpracy z wykonawcą obsługującym zakup biletów na wyjazdy zagraniczne oraz z przewoźnikami lotniczymi

ul. Czapskich 4, pok. 11
tel. +48 12 663 1229
katarzyna.dziwirek@uj.edu.pl

 

Godziny przyjmowania stron Sekcji: 9:00-14:00

mgr Joanna Kliś

 • obsługa finansowa wyjazdów zagranicznych pracowników i studentów
 • rozliczanie zaliczek oraz niepobranych środków na wyjazdy zagraniczne pracowników i doktorantów procedowanych w Portalu Informacyjnym

ul. Czapskich 4, pok. 24
tel. +48 12 663 1475
joanna.klis@uj.edu.pl

 

mgr Edyta Gałuszka

 • obsługa finansowa wyjazdów zagranicznych pracowników i studentów
 • rozliczanie zaliczek oraz niepobranych środków na wyjazdy zagraniczne pracowników i doktorantów procedowany w Portalu Informacyjnym

ul. Czapskich 4, pok. 24
tel. +48 12 663 3871
edyta.galuszka@uj.edu.pl

 

mgr inż. Iwona Sadowska

 • obsługa finansowa wyjazdów zagranicznych pracowników i studentów
 • obsługa finansowa i przygotowywanie rozliczeń wyjazdów zagranicznych studentów i doktorantów procedowanych papierowo

ul. Czapskich 4, pok. 27
tel. +48 12 663 1273
i.sadowska@uj.edu.pl

 

Agnieszka Gzyl

 • obsługa finansowa wyjazdów zagranicznych pracowników i studentów 
 • weryfikacja wniosków procedowanych papierowo
 • przygotowywanie zestawień w zakresie wyjazdów zagranicznych 

ul. Czapskich 4, pok. 27
tel. +48 12 663 3036
agnieszka.gzyl@uj.edu.pl

 

mgr inż. Wojciech Kurtek

 • obsługa finansowa wyjazdów zagranicznych pracowników i studentów 
 • weryfikacja wniosków procedowanych w Portalu Informacyjnym

ul. Czapskich 4, pok. 27
tel. +48 12 663 3855
wojciech.kurtek@uj.edu.pl

 

mgr Dorota Słowik

 • obsługa finansowa wyjazdów zagranicznych pracowników i studentów 
 • wydawanie kart ubezpieczeń i zleceń do pobrania zaliczek walutowych 

ul. Czapskich 4, pok. 27
tel. +48 12 663 1104
dorota.slowik@uj.edu.pl

 

mgr Monika Grzesiak

 • prowadzenie ewidencji majątku Działu
 • obsługa korespondencji Działu
 • wsparcie dla Sekcji Wyjazdów Zagranicznych w zakresie obsługi finansowej i przygotowywania rozliczeń wyjazdów zagranicznych pracowników i studentów

ul. Czapskich 4, pok. 26
tel. +48 12 663 3018
monika.grzesiak@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RÓWNIEŻ NA FACEBOOK, TWITTERZE i INSTAGRAMIE