Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Struktura/Pracownicy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RÓWNIEŻ NA FACEBOOK, TWITTERZE i INSTAGRAMIE

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sekcja ds. współpracy międzynarodowej

mgr Dorota Maciejowska
Kierownik Działu
Zakres obowiązków:

 • organizacja i koordynacja pracy Działu
 • koordynacja współpracy z instytucjami partnerskimi, w tym program Erasmus+ i Sylff
 • zarządzanie programami wymiany międzynarodowej pracowników
 • tworzenie wewnętrznych regulacji dotyczących współpracy międzynarodowej UJ
 • sprawozdawczość dotycząca współpracy międzynarodowej UJ

ul. Czapskich 4, pok. 12
tel. 12 663 1110
dorota.maciejowska@uj.edu.pl


 

dr inż. Izabela Zawiska
Kierownik Sekcji ds. współpracy międzynarodowej
Zakres obowiązków:

 • koordynacja i organizacja pracy Sekcji
 • koordynacja projektów badawczych współfinansowanych przez MNiSzW
 • sprawozdawczość z działalności Sekcji
 • obsługa programu Erasmus+ w zakresie umów międzyinstytucjonalnych i wyjazdów pracowników UJ oraz przyjmowania pracowników uczelni partnerskich 
 • obsługa sieci Utrecht Network

ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3013
izabela.zawiska@uj.edu.pl  


 

mgr Adriana Hołub-Palonka
Zakres obowiązków:

 • koordynacja współpracy bilateralnej oraz wymiany pracowników i studentów z uczelniami w Azji 
 • wysyłanie komunikatów do listy dystrybucyjnej "Komunikaty DWM"
 • administracja strony internetowej DWM
 • sprawozdania dotyczące współpracy miedzynarodowej UJ

ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3015
adriana.holub-palonka@uj.edu.pl

 

mgr Carlos Panek Soares de Araujo
Zakres obowiązków:

 • koordynacja współpracy bilateralnej oraz wymiany pracowników i studentów z uczelniami w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Afryce, Australii i Nowej Zelandii. 
 • wysyłanie komunikatów do listy dystrybucyjnej "Komunikaty DWM"
 • administracja strony internetowej DWM
 • sprawozdania dotyczące współpracy miedzynarodowej UJ

ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 30 44
carlos.panek@uj.edu.pl

 

dr Maria Kantor

Zakres obowiązków:

 • koordynacja współpracy bilateralnej z uczelniami w Europie
 • koordynacja wymiany bilateralnej z uczelniami w Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Finlandii,
  Holandii, Macedonii, Niemczech, Rosji, Słowacji, Szwajcarii, na Ukrainie, Węgrzech i Włoszech
 • bilateralna wymiana studentów i doktorantów z uczelniami europejskimi 
 • obsługa administracyjna stypendystów Nagrody m. Lwa Sapiehy, Nagrody im. I. Wyhowskiego i Króliczewski Educational Fund
 • biuletyn informacyjny w języku angielskim Newsletter

ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3014
maria.kantor@uj.edu.pl


 

mgr Barbara Chmielowska
Zakres obowiązków:

 • koordynacja kontaktów z siecią The Guild
 • obsługa przyjazdów gości zagranicznych w ramach działalności International Visitors Office
 • administracja strony internetowej sieci The Gulid i International Visitors Office
 • sprawozdawczość dotycząca gości zagranicznych przyjeżdżających do UJ

ul. Czapskich 4, pok. 13
tel. 12 663 3850
barbara.chmielowska@uj.edu.pl

 

mgr Tadeusz Rudek
Zakres obowiązków:

 • obsługa przyjazdów gości zagranicznych w ramach działalności International Visitors Office
 • administracja strony internetowej International Visitors Office i DWM Facebook
 • sprawozdawczość dotycząca gości zagranicznych przyjeżdżających do UJ

ul. Czapskich 4, pok. 13
tel. 12 663 3836
tadeusz.rudek@uj.edu.pl

Sekcja ds. wyjazdów zagranicznych

mgr Katarzyna Dziwirek
Zastępca Kierownika Działu, Kierownik Sekcji ds. wyjazdów zagranicznych
Zakres obowiązków:

 • koordynacja i organizacja pracy Sekcji,
 • obsługa finansowa wyjazdów służbowych pracowników i studentów UJ,
 • koordynacja współpracy z biurem podróży, przewoźnikami lotniczymi,
 • sprawozdawczość z działalności Sekcji.

ul. Czapskich 4, pok. 11
tel. 12 663 1229
katarzyna.dziwirek@uj.edu.pl


 

mgr Joanna Kliś
Zakres obowiązków:

 • obsługa finansowa wyjazdów służbowych pracowników i studentów UJ,
 • rozliczanie zaliczek dewizowych oraz niepobranych środków w tym m.in: Małopolskie Centrum Biotechnologii, Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne, Wydział Filologiczny, Wydział Filozoficzny, Wydział Historii, Wydział Polonistyki, Wydział
  Prawa i Administarcji, Wydział Studiów Międzynarodwych i Politycznych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

ul. Czapskich 4, pok. 26
tel. 12 663 1475
joanna.klis@uj.edu.pl


 

mgr inż. Iwona Sadowska
Zakres obowiązków:

 • obsługa finansowa wyjazdów służbowych pracowników i studentów UJ,
 • rozliczanie zaliczek dewizowych oraz niepobranych środków w tym m.in: Archiwum UJ, Biblioteka
  Jagiellońska, Centrum Promieniowania Synchrotronowego "Solaris", CITTRU, Dział Promocji i
  Informacji, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków, Muzeum UJ, Wydział Biologii, Wydział Geografii i Geologii,Wydział Chemii,Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki i Informatyki, Centrum Edukacji Przyrodniczej.

ul. Czapskich 4, pok. 26
tel. 12 663 1273
i.sadowska@uj.edu.pl


 

mgr Dorota Słowik
Zakres obowiązków:

 • obsługa finansowa wyjazdów służbowych pracowników i studentów UJ.
 • wydawanie zaliczek dewizowych i ubezpieczeń

ul. Czapskich 4, pok. 26
tel. 12 663 1104
dorota.slowik@uj.edu.pl


 

lic. Natalia Klag (w zastępstwie za mgr Monikę Grzesiak)
Zakres obowiązków:

 • Wstępne wprowadzanie dokumentów finansowych w zakresie zakupów i działalności Działu
 • Prowadzenie ewidencji majątku Działu
 • Obsługa korespondencji Działu
 • Wsparcie dla Sekcji wyjazdów zagranicznych w zakresie obsługi i rozliczeń wyjazdów zagranicznych studentów, doktorantów i pracowników UJ

ul. Czapskich 4, pok. 13
tel. 12 663 3018
natalia.klag@uj.edu.pl


Agnieszka Gzyl
Zakres obowiązków:

 • Kontakty z biurem podróży obsługującym wyjazdy zagraniczne
 • Kontakty z firmą ubezpieczeniową obsługującą wyjazdy zagraniczne
 • Prowadzenie bazy podróży służbowych
 • Przygotowywanie danych i zestawień w zakresie wyjazdów na potrzeby statystyczne

ul. Czapskich 4, pok. 26
tel. 12 663 3036
agnieszka.gzyl@uj.edu.pl