Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Składanie wniosków

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Złożenie wniosku na wyjazd za granicę

Minimum 10 dni przed planowanym wyjazdem pracownik, doktorant, student, osoba spoza UJ posiadająca umowę cywilnoprawną z UJ lub będąca wykonawcą w projekcie badawczym wyjeżdżająca za granicę składa w DWM, pok. 26 wniosek wyjazdowy.

W przypadku kiedy wniosek wpłynie do DWM  na mniej niż 10 dni przed wyjazdem środki nie będą wypłacane, a rozliczenie wyjazdu następuje po powrocie.

Do wniosku należy dołączyć:
  • zaproszenie (list, fax, e-mail) określające zakres świadczeń zapewnianych przez stronę przyjmującą lub
  • program konferencji/kongresu wraz z tytułem zgłoszonego regeratu/plakatu


Osoby wyjeżdżające w ramach wymiany bilateralnej dołączają potwierdzenie przyjęcia na uczelnię partnerską, wystawione przez DWM.

Wyjazdy w ramach wymiany bilateralnej realizowane są na podstawie wcześniejszej kwalifikacji.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie wniosku wyjazdowego na komputerze.
 

Wszystkie pisma dotyczące zmian wysokości wydatków i źródeł finansowania wyjazdu będą realizowane po powrocie.