Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Urlop naukowy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Urlop naukowy

Urlop naukowy na wyjazd za granicę udzielany jest pracownikom UJ przez Prorektora ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych na podstawie następujących dokumentów:

Zarządzenie nr 10 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dn. 15 marca 2007 w sprawie zasad i trybu kierowania pracowników, doktorantów i studentów za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych (Uchwała nr 7/II/2007 Senatu UJ z dn. 28 lutego 2007).

Wniosek o płatny urlop szkoleniowy (naukowy) dłuższy niż 30 dni musi być odpowiednio uzasadniony i zaopiniowany przez kierownika jednostki (np. Dyrektora Instytutu lub Dziekana Wydziału).