Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaliczka i inne opłaty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaliczka i inne opłaty

Osoba wyjeżdżająca dokonuje wyliczenia we wniosku wyjazdowym przysługujących jej diet, opłat hotelowych i innych świadczeń (w PLN).
DWM sprawdza poprawność podanego we wniosku wyjazdowym wyliczenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. należność z  tytułu diet oblicza się w następujący sposób:

  1. za każdą dobę zagranicznej podróży służbowej przysługuje dieta w pełnej wysokości
  2. za niepełną dobę podróży zagranicznej:
  • do 8 godzin - przysługuje 1/3 diety zagranicznej
  • ponad 8 do 12 godzin - przysługuje 1/2 diety zagranicznej
  • ponad  12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości

Przysługujące diety:

  • Dieta dojazdowa (równa jednej diecie pobytowej). Przysługuje tylko jedna dieta dojazdowa do danego kraju. Nie przysługuje ona osobom podróżującym samochodem.
  • Diety pobytowe (liczba dni x stawka dzienna).

Dieta pobytowa obejmuje:

- śniadanie - 15%,
- obiad - 30%,
- kolacja - 30%,
- inne wydatki - 25%.

W przypadku gdy hotel zapewnia śniadanie, należy dietę pobytową pomniejszyć o 15% x stawka dzienna.

  • diety hotelowe (liczba dni x cena/doba)
  • ryczałt hotelowy (liczba dni x 1/4 limitu hotelowego/doba)
  • środki komunikacji lokalnej (10% diety pobytowej za każdą rozpoczętą dobę)

Dane do faktury:
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
PL 675-000-22-36

Wykaz diet żywieniowych i limitów hotelowych - Załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. (Dz. U. poz. 2302)

Tabela kursów Narodowego Banku Polskiego.
Z uwagi na wahania kursów walut należy zawyżyć koszt wyjazdu w PLN o 10%.

Uprzejmie informujemy, że w przypadku ewentualnych zwrotów walut wynikających z rozliczeń wyjazdów do Wielkiej Brytanii, jedyną walutą, którą można zwrócić do banku są funty brytyjskie. Bank Pekao S.A nie przyjmuje funtów szkockich.

Uprzejmie informujemy, że wszystkie Oddziały Banku Pekao SA otrzymały informację z Narodowego Banku Polskiego o sukcesywnym wycofaniu z obiegu banknotów  o nominale 50 NOK z portretem Petera Christena Asbjornsena i 500 NOK z portretem Sigrid Undset, na stronie przedniej. Wycofane z obiegu banknoty można wymieniać jedynie w Bankach w Norwegii przez 10 lat od daty wycofania z obiegu.

Na tydzień przed wyjazdem, osoba wyjeżdżająca pobiera w DWM, pok. 27, zlecenie na pobranie zaliczki w walucie obcej w:


Bank PEKAO S.A.
ul. Pijarska 1, 31-466 Kraków

Wypłaty z banku w godzinach: 10:00-17:00.
 

W przypadku, gdy osoba wyjeżdżająca służbowo nie może osobiście odebrać zaliczki na wyjazd za granicę, musi wypełnić upoważnienie.
Osoba upoważniona do realizacji zlecenia zgłasza się z tym upoważnieniem w DWM (pok. 27) po odbiór zlecenia, a następnie pobiera zaliczkę w oddziale banku.

W przypadku konieczności przelania zaliczki na konto przed wyjazdem należy przesłać w tej sprawie e-mail na adres agnieszka.gzyl@uj.edu.pl ze wskazaniem numeru konta i informacją w jakiej walucie konto jest prowadzone (wyłącznie w przypadku złożenia wniosku wyjazdowego w formie papierowej).

W przypadku kiedy wniosek wpłynie do DWM  na mniej niż 10 dni przed wyjazdem środki nie będą wypłacane, a rozliczenie wyjazdu następuje po powrocie.

Wszystkie pisma dotyczące zmian wysokości wydatków i źródeł finansowania wyjazdu będą realizowane po powrocie.