Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Formalności/Wniosek wyjazdowy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Odwołanie wyjazdu

W przypadku, gdy wyjazd nie dojdzie do skutku wyjeżdżający zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o tym fakcie Działu Współpracy Międzynarodowej wraz z podaniem przyczyny odwołania wyjazdu oraz z podpisem bezpośredniego przełożonego.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RÓWNIEŻ NA FACEBOOK, TWITTERZE i INSTAGRAMIE

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rozliczenie wyjazdu

 

W związku z przywróceniem pracy stacjonarnej informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej pracuje w godzinach od 7:30 do 15:30 w trybie pracy rotacyjnej i ograniczonym składzie. W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie, celem załatwienia sprawy lub w miarę możliwości przekazanie wszelkich dokumentów drogą pocztową. 

Rozliczenia kosztów podróży zagranicznej należy dokonać w terminie do 14 dni od powrotu do kraju. Niedotrzymanie terminu rozliczenia będzie skutkowało obciążeniem wyjeżdżającego kwotą pobranej zaliczki. Rozliczenie wyjazdu jest warunkiem otrzymania zgody na następny wyjazd służbowy za granicę.

  1. Rozliczenia elektronicznych wniosków wyjazdowych należy dokonać za pośrednictwem Portalu Informacyjnego
  2. Rozliczenia papierowej wersji wniosków wyjazdowych nalezy dokonać na starych zasadach

 

Wsparcia technicznego w zakresie obsługi aplikacji udziela: 

Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych 
tel.: 12 663 5006, 12 663 5007 
e-mail: sapiens.finanse@uj.edu.pl  

Wsparcia merytorycznego w zakresie obsługi aplikacji udziela 

Dział Współpracy Międzynarodowej

Katarzyna Dziwirek tel. 12 663 1229 katarzyna.dziwirek@uj.edu.pl
Joanna Kliś tel. 12 663 1475 joanna.klis@uj.edu.pl
Iwona Sadowska tel. 12 663 1273 i.sadowska@uj.edu.pl


Najczęściej pojawiające się problemy i sposoby ich rozwiązania można znaleźć w części
 Pytania i odpowiedzi