Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program Edukacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

 

 

 

Program EDUKACJA Komponent II – Mobilność w szkolnictwie wyższym umożliwia przyjazdy i wyjazdy studentów oraz pracowników z i do uniwersytetów partnerskich zlokalizowanych na terytorium Państw-Darczyńców Programu, tj. Islandii, Liechtensteinu oraz Norwegii.

W ramach przyznanego dofinansowania i podpisanej umowy finansowej w ramach Programu realizowanego w Uniwersytecie Jagiellońskim możliwe będą: 

  • wyjazdy pracowników i studentów UJ do Norwegii i Islandii
  • przyjazdy pracowników i studentów do UJ z Norwegii i Islandii

Za mobilność studentów w ramach Programu odpowiada Dział Obsługi Studentów Zagranicznych

OFERTA DLA PRACOWNIKÓW UJ obejmuje wyjazdy

  • w celach dydaktycznych
  • w celach szkoleniowych. 

Celem wyjazdu dydaktycznego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej (min. 8 godzin), monitorowanie toku studiów odbywanych przez studentów UJ w uczelni zagranicznej oraz zapoznanie się ze sposobem realizacji procesu dydaktycznego w zakresie swojej specjalności.

Celem wyjazdu szkoleniowego jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej.

Wyjazdy w celach dydaktycznych mogą być realizowane przez nauczycieli akademickich, natomiast wyjazdy w celach szkoleniowych mogą być realizowane zarówno przez nauczycieli akademickich jak i pracowników administracji, pracowników naukowo-technicznych oraz bibliotekarzy i lektorów.