Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkoły Letnie

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

https://www.zuv.uni-heidelberg.de/international/ferienkurs/courses/

Porozumienie obejmuje wymianę studencką – konkurs na stypendia dla studentów (I, II stopnia) ogłaszany przez DWM pod koniec stycznia danego roku.

  • - Letnia Szkoła Języka Niemieckiego – 3 stypendia
  • - Semestralne stypendia dla studentów – 2 stypendia

Wyboru studentów na wymianę bilateralną dokonuje Rektorski Zespół ds. Stypendiów Bilateralnych dla Studentów i Doktorantów UJ, któremu przewodniczy Prorektor UJ ds. dydaktyki.

University of Cambridge International Summer Programme – 3 stypendia dla studentów (IV roku studiów jednolitych magisterskich, I roku studiów II stopnia) i doktorantów (uczestników szkół doktorskich) na kursy wakacyjne ufundowane przez Fundację Jeremi Króliczewski Education Trust.

 

Konkurs na stypendia dla studentów/doktorantów jest ogłaszany w styczniu/lutym każdego roku.

Warunkiem koniecznym jest znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatami: IELTS/CPE/CAE/TOEFL.

 

Wyboru studentów na wymianę bilateralną dokonuje Rektorski Zespół ds. Stypendiów Bilateralnych dla Studentów i Doktorantów UJ, któremu przewodniczy Prorektor UJ ds. dydaktyki.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RÓWNIEŻ NA FACEBOOK, TWITTERZE i INSTAGRAMIE