Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kraje pozaeuropejskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Osoby do kontaktu

Kraje pozaeuropejskie (Azja):

mgr Adriana Hołub-Palonka
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3015
adriana.holub-palonka@uj.edu.pl

 

Kraje pozaeuropejskie (Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Afryka, Australia i Nowa Zelandia):

mgr Carlos Panek Soares de Araujo
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3044
carlos.panek@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tajwan

Tajwan

Porozumienie obejmuje wymianę pracowników naukowych/dydaktycznych.

  • National Cheng Kung University (NCKU)
  • Tamkang University
  • National Chengchi University

National Cheng Kung University (NCKU), Tainan

Rok podpisania porozumienia

Porozumienie ogólnouczelniane: 2017

Limit wymiany

Wymiana pracowników naukowych/dydaktycznych w celu wygłoszenia serii wykładów i prowadzenia badań w okresach od jednego tygodnia do jednego semestru.

Szczegóły będa negocjowane indywidualnie.

Wymagane dokumenty

Wyjazdy w roku akad. 2018/19

Konkurs na wyjazdy pracowników w roku akad. 2019/20 zostanie ogłoszony pod koniec września 2018 r.

Tamkang University

Rok podpisania porozumienia

Porozumienie ogólnouczelniane: 2017

Limit wymiany

brak określonego limitu

zasadniczo wyjazdy krótkoterminowe – do 14 dni

Tamkang University zapewnia bezpłatne zakwaterowanie i wypłaca diety.

Wymagane dokumenty

 

Tamkang University

 

Konkurs na wyjazdy pracowników w roku akad. 2019/20 zostanie ogłoszony pod koniec września 2018 r.

National Chengchi University

Rok podpisania porozumienia

Porozumienie ogólnouczelniane: 2018

Limit wymiany

Wymiana pracowników naukowych/dydaktycznych w celu wygłoszenia serii wykładów i prowadzenia badań.

Roczny limit wymiany: 30 dni.

Wymagane dokumenty

Wyjazdy w roku akademickim 2018/2019

Konkurs na wyjazdy pracowników w roku akad. 2019/20 zostanie ogłoszony pod koniec września 2018 r.