Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kraje pozaeuropejskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Osoby do kontaktu

Kraje pozaeuropejskie (Azja):

mgr Adriana Hołub-Palonka
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3015
adriana.holub-palonka@uj.edu.pl

 

Kraje pozaeuropejskie (Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Afryka, Australia i Nowa Zelandia):

mgr Carlos Panek Soares de Araujo
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3044
carlos.panek@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Korea Południowa

Korea Południowa

Porozumienie obejmuje wymianę pracowników naukowych/dydaktycznych.

  • Keimyung University
  • Jeju National University
  • Chonbuk National University

Keimyung University

Rok podpisania porozumienia

Porozumienie ogólnouczelniane: 2017

Limit wymiany

2 pracowników naukowych/dydaktycznych na wyjazdy 7-dniowe

Kalendarz akademicki w Keimyung University:

semestr jesienny: wrzesień-grudzień

semestr wiosenny: marzec-czerwiec

Dziedziny wymiany

Wszystkie reprezentowane w uczelni partnerskiej.

 

Warunki finansowe:

Keimyung University pokrywa koszty zakwaterowania i wypłaca diety.

Wymagane dokumenty

Wyjazdy w roku akademickim 2018/19

Keimyung University

Konkurs na wyjazdy pracowników w roku akad. 2019/20 zostanie ogłoszony pod koniec września 2018 r.

Jeju National University

Rok podpisania porozumienia

Porozumienie ogólnouczelniane: 2018

Limit wymiany

Liczba pracowników naukowych/dydaktycznych oraz długość pobytu będzie ustalana każdorazowo.

W roku akademickim 2019/20: 1 pracownik (wyjazd do 14 dni).

Wymagane dokumenty

Chonbuk National University

Rok podpisania porozumienia

Porozumienie ogólnouczelniane: 2018

Limit wymiany

2 pracowników naukowych/dydaktycznych na wyjazdy 7-dniowe

Kalendarz akademicki w Chonbuk National University:

semestr jesienny: wrzesień-grudzień

semestr wiosenny: marzec-czerwiec

Dziedziny wymiany

Wszystkie reprezentowane w uczelni partnerskiej.

Chonbuk National University pokrywa koszty zakwaterowania i wypłaca diety.

Chonbuk National University

Wymagane dokumenty

Wyjazdy w roku akademickim 2018/19

Konkurs na wyjazdy pracowników w roku akad. 2019/20 zostanie ogłoszony pod koniec września 2018 r.