Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kraje pozaeuropejskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Osoby do kontaktu

Kraje pozaeuropejskie (Azja):

mgr Adriana Hołub-Palonka
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3015
adriana.holub-palonka@uj.edu.pl

 

Kraje pozaeuropejskie (Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Afryka, Australia i Nowa Zelandia):

mgr Carlos Panek Soares de Araujo
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3044
carlos.panek@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Chiny

Chiny

Porozumienie obejmuje wymianę pracowników naukowych/dydaktycznych.

 • Minzu University of China (MUC)
 • Shanghai International Studies University (SISU)
 • Southern University of Science and Technology (SUSTech)
 • Beijing University of Technology (BJUT)

Minzu University of China (MUC), Pekin

Wymiana pracowników

Przewidziana jest wymiana pracowników naukowych, w celu wygłoszenia serii wykładów oraz prowadzenia badań w okresach od jednego tygodnia do jednego semestru. Obie instytucje zgadzają się z zasady na możliwość wymiany także innych pracowników.

Wyjazdy krótkoterminowe

Cel wyjazdu:

 • wygłoszenie wykładów i badania własne

Roczny limit wymiany: 4 tygodnie

MUC zapewnia zakwaterowanie (nocleg bez śniadania) oraz wypłaca stypendium.

Minzu University of China

Wymagane dokumenty:

 • Zgłoszenie na wymianę bilateralną,
 • Working programme (wyjazdy do 30 dni) lub Visiting Scholar Application Form (wyjazy dłuższe),
 • CV z listą publikacji (w jęz. angielskim lub angielskim i chińskim),
 • certyfikaty znajomości języka/dyplomy ukończenia kursów jęz. angielskiego lub chińskiego i/lub zaświadczenie (np. od JCJ wystawione w jęz. angielskim) o znajomości jęz. angielskiego lub chińskiego – poziom C1 lub C2.

Wyjazdy długoterminowe

Cel wyjazdu:

 • prowadzenie zająć dydaktycznych i badań naukowych.

Jednostka macierzysta wykładowcy pokrywa koszty wizy oraz koszty przelotu w obie strony, jeśli wykładowca wyjeżdża na okres do jednego miesiąca. Natomisat przy wyjazdach na semestr lub rok koszty wizy oraz  biletu lotniczego w jedną stronę pokrywa jednostka macierzysta, a  bilet powrotny pokrywa Uniwersytet Miznu. Wypłata stypendium według ww. stawek.

Użyteczne informacje

Office of International Relations

College of International Education

International Students' House

Shanghai International Studies University

Rok podpisania porozumienia

Porozumienie ogólnouczelniane: 2017

Limit wymiany

2 pracowników rocznie

Długość wyjazdu będzie ustalana indywidualnie.

Wymiana pracowników naukowych/dydaktycznych w celu wygłoszenia wykładów i prowadzenia badań.

 

Wymagane dokumenty

 

SISU

Warunki finansowe

SISU zapewnia bezpłatne zakwaterowanie, diety (w zależności od ilości zajęć).

Wyjazdy w roku akad. 2018/19

Konkurs na wyjazdy pracowników w roku akad. 2019/2020 zostanie ogłoszony pod koniec września 2018 r.

Southern University of Science and Technology (SUSTech)

Rok podpisania porozumienia

Porozumienie ogólnouczelniane: 2018

Limit wymiany

Długość wyjazdu do 30 dni:  jeden pracownik na cały okres lub 2. po 14 dni.

Wymiana pracowników naukowych/dydaktycznych w celu wygłoszenia wykładów i prowadzenia badań.

Wymagane dokumenty

Warunki finansowe

SUSTech zapewnia bezpłatne zakwaterowanie i diety.

Wyjazdy w roku akademicki 2019/20

Konkurs na wyjazdy pracowników w roku akad. 2019/2020 zostanie ogłoszony pod koniec września 2018 r.

Beijing University of Technology (BJUT)

Przewidziana jest wymiana pracowników naukowych, w celu wygłoszenia serii wykładów oraz prowadzenia badań.

Cel wyjazdu:

 • wygłoszenie wykładów i badania własne

Roczny limit wymiany: 30 dni

 

Warunki finansowe ustalane są każdorazowo: diety i zakwaterownaie pokrywa uczelnia partnerska lub DWM.

 

Beijing University of Technology (BJUT)