Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kraje pozaeuropejskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Osoby do kontaktu

Kraje pozaeuropejskie (Azja):

mgr Adriana Hołub-Palonka
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3015
adriana.holub-palonka@uj.edu.pl

 

Kraje pozaeuropejskie (Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Afryka, Australia i Nowa Zelandia):

mgr Carlos Panek Soares de Araujo
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3044
carlos.panek@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Japonia

Japonia

Porozumienie obejmuje wymianę pracowników naukowych/dydaktycznych.

 • Tokyo University of Agriculture and Technology (TUAT)
 • Nagoya University of Foreign Studies (NUFS)
 • Yokohama City University (YCU)

Tokyo University of Agriculture and Technology (TUAT)

Przewidziana jest wymiana pracowników naukowych, w celu wygłoszenia serii wykładów oraz prowadzenia badań w okresach od jednego tygodnia do jednego semestru. Obie instytucje zgadzają się z zasady na możliwość wymiany także innych pracowników.

Wyjazdy krótkoterminowe

Cel wyjazdu:

 • wygłoszenie wykładów i badania własne

Roczny limit wymiany: 4 tygodnie

Wymagane dokumenty:

 • Zgłoszenie na wymianę bilateralną,
 • Working programme,
 • CV z listą publikacji (w jęz. angielskim),
 • certyfikaty znajomości języka/dyplomy ukończenia kursów jęz. angielskiego lub japońskiego i/lub zaświadczenie (np. od JCJ wystawione w jęz. angielskim) o znajomości jęz. angielskiego lub japońskiego,
  inne dokumenty wymagane przez TUAT.

 

Warunki finansowe:

DWM wypłaca dzienną stawkę ryczałtową.

 

Tokyo University of Agriculture and Technology

Nagoya University of Foreign Studies (NUFS)

Przewidziana jest wymiana pracowników naukowych, w celu wygłoszenia serii wykładów oraz prowadzenia badań w okresach od jednego tygodnia do jednego semestru. Obie instytucje zgadzają się z zasady na możliwość wymiany także innych pracowników.

Roczny limit wymiany: 30 dni

Cel wyjazdu:

 • wygłoszenie wykładów i badania własne

Wymagane dokumenty:

 • Zgłoszenie na wymianę bilateralną,
 • Working programme,
 • CV z listą publikacji (w jęz. angielskim),
 • certyfikaty znajomości języka/dyplomy ukończenia kursów jęz. angielskiego lub japońskiego i/lub zaświadczenie (np. od JCJ wystawione w jęz. angielskim) o znajomości jęz. angielskiego lub japońskiego,
  inne dokumenty wymagane przez NUFS.

 

Waruni finansowe:

NUFS zapewnia: bezpłatne zakwaterowanie i wypłaca diety.

 

Nagoya University of Foreign Studies

Yokohama City University (YCU)

Przewidziana jest wymiana pracowników naukowych, w celu wygłoszenia serii wykładów oraz prowadzenia badań w okresach od jednego tygodnia do jednego semestru. Obie instytucje zgadzają się z zasady na możliwość wymiany także innych pracowników.

Roczny limit wymiany: 30 dni

Cel wyjazdu:

 • wygłoszenie wykładów i badania własne

Wymagane dokumenty:

 • Zgłoszenie na wymianę bilateralną,
 • Working programme,
 • CV z listą publikacji (w jęz. angielskim),
 • certyfikaty znajomości języka/dyplomy ukończenia kursów jęz. angielskiego lub japońskiego i/lub zaświadczenie (np. od JCJ wystawione w jęz. angielskim) o znajomości jęz. angielskiego lub japońskiego,
  inne dokumenty wymagane przez YCU.

 

Waruni finansowe:

W zależności od możliwości finansowych uczelni partnerskiej, YCU zapewnia bezpłatne zakwaterowanie i/lub wypłaca diety. W innych wypadkach DWM wypłaca dzienną stawkę ryczałtową.

Yokohama City University