Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kraje pozaeuropejskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Osoby do kontaktu

Kraje pozaeuropejskie (Azja):

mgr Adriana Hołub-Palonka
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3015
adriana.holub-palonka@uj.edu.pl

 

Kraje pozaeuropejskie (Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Afryka, Australia i Nowa Zelandia):

mgr Carlos Panek Soares de Araujo
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 3044
carlos.panek@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Gruzja

Gruzja

Porozumienie obejmuje wymianę pracowników naukowych/dydaktycznych.

Caucasus International University

Caucasus International University

Przewidziana jest wymiana pracowników naukowych, w celu wygłoszenia serii wykładów oraz prowadzenia badań w okresach od jednego tygodnia do jednego semestru. Obie instytucje zgadzają się z zasady na możliwość wymiany także innych pracowników.

Wyjazdy krótkoterminowe

Cel wyjazdu:

  • wygłoszenie wykładów i badania własne

Roczny limit wymiany: 4 tygodnie

Wymagane dokumenty:

 

Warunki finansowe:

Caucasus International University zapewnia: bezpłatne zakwaterowanie i wypłaca diety.

 

Caucasus International University