Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci/doktoranci

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dane kontaktowe

Wymiana bilateralna

Kraje europejskie:

mgr Agnieszka Kołodziejska-Skrobek
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. +48 12 663 3014 
agnieszka.kolodziejska-skrobek@uj.edu.pl

Kraje pozaeuropejskie (Azja):

mgr Adriana Hołub-Palonka
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. +48 12 663 3015
adriana.holub-palonka@uj.edu.pl

Kraje pozaeuropejskie (Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Afryka, Australia i Nowa Zelandia):

mgr Carlos Panek Soares de Araújo
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. +48 12 663 3044
carlos.panek@uj.edu.pl

Program Erasmus+

dr inż. Izabela Zawiska
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Czapskich 4, pok. 13
tel. +48 12 663 3013
izabela.zawiska@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RÓWNIEŻ NA FACEBOOK

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje ogólne

Wymiana bilateralna doktorantów i studentów UJ to wymiana przewidziana i realizowana w ramach porozumień o współpracy naukowej, które Uniwersytet Jagielloński zawarł z instytucjami zagranicznymi na szczeblu ogólnouczelnianym, wydziałowym i instytutowym. Doktoranci i studenci kierowani są za granicę na wyjazdy semestralne lub roczne w celach dydaktycznych.

Szczegóły dotyczące realizacji wymiany studentów i doktorantów UJ określone są w informacjach dla poszczególnych krajów partnerskich, ze względu na różne wymogi instytucji przyjmujacych. Zasady ubiegania się o wyjazdy, informacje o konkursie oraz podstawowe zasady realizacji wymiany na okres semestru lub roku akademickiego zawarte są poniżej.

Informacja o krótkoterminowych (do 60 dni) wyjazdach doktorantów do uczelni partnerskich znajduje się TUTAJ