Lista bilateralnych porozumień o współpracy naukowej

Lista bilateralnych porozumień o współpracy naukowej, które Uniwersytet Jagielloński zawarł z zagranicznymi uczelniami i instytucjami szkolnictwa wyższego na szczeblu ogólnouczelnianym, wydziałowym i instytutowym

Dział Współpracy Międzynarodowej koordynuje współpracę naukową UJ z zagranicznymi uczelniami i instytucjami badawczymi na szczeblu ogólnouczelnianym; obsługuje stronę administracyjno-finansową wymiany pracowników, doktorantów i studentów z uczelniami partnerskimi szczebla ogólnouczelnianego oraz prowadzi elektroniczną bazę wszystkich porozumień bilateralnych. 


 

 

​​