Wymiana bilateralna - przyjazdy

DWM - Sekcja ds. współpracy międzynarodowej

Po otrzymaniu informacji o przyjeździe uczestnika wymiany bilateralnej z uczelni partnerskiej, DWM (Sekcja ds. współpracy międzynarodowej) przekazuje jego/jej program roboczy do jednostki przyjmującej na UJ wraz z prośbą o przyjęcie.

Jednostka przyjmująca zobowiązana jest do wyznaczenia opiekuna naukowego uczestnika wymiany, przygotowania programu pobytu i dokonania rezerwacji zakwaterowania. Koszty zakwaterowania uczestnika wymiany pokrywa DWM na podstawie faktury/noty przelewowej.

DWM przygotowuje zlecenie wypłaty diet na podstawie programu pobytu złożonego przez jednostkę przyjmującą uczestnika wymiany, który należy złożyć nie później niż cztery dni robocze przed przyjazdem osoby do UJ.

Wysokość finansowania:

 • Pracownicy/doktoranci:
  dieta - 100 zł/dzień
  zakwaterowanie – do 200 zł /dobę
  w przypadku pobytów dłuższych niż 60 dni, koszt zakwaterowania nie powinien przekraczać 120 zł/dobę za cały okres pobytu.
 • Doktoranci i stażyści przyjeżdżający w ramach wymiany z Indiana University Bloomington, IN, USA – ryczałt w wysokości 2.500 zł/miesiąc.

 

Postanowienia dodatkowe:

 • W przypadku uczelni partnerskich, które zapewniają uczestnikom wymiany bezpłatne zakwaterowanie oraz wyżywienie (zamiast diet), UJ zapewnia bezpłatne zakwaterowanie i wypłaca diety.
 • W przypadku uczelni partnerskich, które zapewniają uczestnikom wymiany tylko bezpłatne zakwaterowanie, UJ zapewnia bezpłatne zakwaterowanie.
 • W przypadku uczelni partnerskich, które nie zapewniają uczestnikom wymiany bezpłatnego zakwaterowania, diet lub wyżywienia, UJ nie zapewnia żadnych świadczeń.

Uczestnik wymiany odbiera diety/ryczałt/stypendium osobiście w każdym oddziale Banku PEKAO S.A., gdzie powinien wylegitymować się paszportem lub dowodem osobistym (obywatele UE).

Regulamin przyjmowania gości zagranicznych na UJ

Decyzja Prorektora UJ o zasadach finansowania pobytu uczestników wymiany bilateralnej

Hotele i domy gościnne Uniwersytetu Jagiellońskiego