AUSTRIA

Uniwersytet Parisa-Lodrona w Salzburgu

Rok podpisania: 1975

Dziedziny współpracy wymienione w programie roboczym na lata 2016-2020:

 • prawo
 • filologie:
 • klasyczna
 • germańska
 • angielska
 • historia
 • judaistyka
 • pedagogika
 • geografia
 • geologia
 • Biblioteka Jagiellońska

Roczny limit wymiany: 30 dni (wyjazdy 5-dniowe)

Porozumienie obejmuje wymianę pracowników naukowych/dydaktycznych i doktorantów.

Uniwersytet Wiedeński

Rok podpisania: 2002

Dziedziny współpracy:

 • wszystkie

Roczny limit wymiany: 90 dni

 

 • 2 miesięczne pobyty badawcze dla dwóch doktorantów,
 • 1 miesięczny pobyt badawczy dla osoby przygotowującej rozprawę habilitacyjną, która uzyskała stopień doktora nie później niż 7 lat licząc od daty aplikacji na ten pobyt.

Uniwersytet Wiedeński przyznaje 1000 euro na miesięczny pobyt.  

Oprócz „Zgłoszenia na wymianę bilateralną” należy złożyć dokumenty wymagane przez Uniwersytet Wiedeński: karta informacyjna, CV, lista publikacji, krótki opis projektu badawczego, list rekomendacyjny, list akceptacyjny (w jęz. niemieckim lub angielskim) po pobrania poniżej.

Research grants for young research - information

Information sheet

Deklaracja środków w przypadku doktorantów wynosi 5 osobodni, a w przypadku habilitantów – 15 osobodni (w obu wypadkach chodzi o pobyt miesięczny).

   

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości wyjazdów dla pracowników/doktorantów ogłaszane są każdego roku pod koniec września. Proszę sprawdzać Ogłoszenia .  

Zobacz również

Informacje

dr Maria Kantor
maria.kantor@uj.edu.pl
tel. 12 663 3014