BUŁGARIA

Uniwersytet Sofijski im. Św. Klemensa Ochrydzkiego

Rok podpisania: 1976 - piersze porozumienie
1992 - nowe porozumienie

Dziedziny współpracy w programie roboczym 2016-2020:

  • fizyka
  • historia
  • slawistyka
  • prawo
  • kulturoznawstwo
  • Biblioteka Jagiellońska

Roczny limit wymiany: 30 dni

Porozumienie obejmuje wymianę pracowników naukowych/dydaktycznych i doktorantów.

Uniwersytet im. Św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie

Rok podpisania: 1972

Dziedziny współpracy:

  • wszystkie

Roczny limit wymiany: 14 dni

Porozumienie obejmuje wymianę pracowników naukowych/dydaktycznych i doktorantów.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości wyjazdów dla pracowników/doktorantów ogłaszane są każdego roku pod koniec września. Proszę sprawdzać Ogłoszenia.