Rosja

Państwowy Uniwersytet w Sankt Petersburgu

Wyjazdy studentów i doktorantów na studia częściowe

Rok podpisania: 2011

Nowe porozumienie o wymianie 8 studentów/doktorantów rocznie (wyjazdy semestralne lub roczne) między UJ i Uniwersytetem w Sankt Petersburgu od roku akademickiego 2017/2018; ważne do 1.08.2020.

Wymiana ta obejmuje studentów/doktorantów z następujących Wydziałów/Instytutów:

 • Wydział Filologiczny
 • Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
 • Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
 • Wydział Prawa i Administracji
 • Wydział Matematyki i Informatyki
 • Instytut Pedagogiki
 • Instytut Judaistyki
 • Instytut Sztuk Audiowizualnych
 • Instytut Archeologii

Ostatecznego wyboru studentów dokonuje Rektorski Zespół ds. Stypendiów Bilateralnych dla Studentów i Doktorantów UJ, któremu przewodniczy Prorektor ds. dydaktyki. 

Ogłoszenie o konkursie 2017/18

formularz Zgłoszenie studenta na wymianę bilateralną

Konkurs na wyjazdy w 2018/19 zostanie ogłoszony w lutym 2018.

 Proszę sprawdzać Ogłoszenia.

 

Rok akademicki na Uniwersytecie w Sankt Petersburgu

Semestr jesienny: od 1 września do 31 stycznia.

Wykłady: 1.09 - 25.12; sesja egzaminacyjna: 25.12-31.01

Semestr wiosenny: od 1 lutego do 30 czerwca

Wykłady: 10.02 - 25.05; sesja egzaminacyjna: 25.05-30.06

Saint-Petersburg University Infosheet 2017/2018

Brochure Exchange Programmes 2017/2018

The list of necessary documents can be found on the website http://ifea.spbu.ru/en/sep

The list of available courses can be found on the website http://ifea.spbu.ru/en/academic-offer

 

Wymiana bilateralna pracowników i doktorantów

Rok podpisania: 2012

Wyjazdy krótkoterminowe (7-21 dni)

Nowa umowa o wymianie pracowników na lata 2016-2020 (ważna do 31.12.2020).

Roczny limit wymiany: 60 dni

Dziedziny współpracy:

 • prawo
 • historia
 • historia sztuki
 • socjologia
 • Centrum Badań nad Historią Idei
 • polonistyka
 • filologia słowiańska
 • filologia wschodniosłowiańska
 • fizyka
 • Biblioteka Jagiellońska

 

Roczny limit wymiany: 60 dni

Porozumienie obejmuje wymianę pracowników naukowych/dydaktycznych i doktorantów.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości wyjazdów dla pracowników/doktorantów ogłaszane są każdego roku pod koniec września. Proszę sprawdzać Ogłoszenia.